Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Home - Accueil - Startseite - Startpagina

Entries in Juan Cole (4)

Wednesday
Sep012010

Anne-Ruth Wertheim: Hedendaags racisme, een mengvorm die verheldering verlangt [NL]

Anne-Ruth Wertheim De bijdragen van Anne-Ruth Wertheim hebben op andere teksten voor, dat ze in heldere en begrijpelijke taal zijn geschreven. Ze zetten aan tot nadenken en tot inspiratie voor optreden in je eigen omgeving. want daar zal het toch echt uitgevochten moeten worden. [...]
A-R. Wertheim:
De verbreiders van het hedendaags racisme dat vergoelijkend ‘islamofobie’ wordt genoemd, zeggen dat zij niets anders doen dan waarschuwen voor de gevaren die zij zien in de islam en dat dat niets met racisme te maken heeft. Maar het is een misvatting dat racisme alleen zou gaan over lichamelijke kenmerken die mensen bij hun geboorte meekrijgen. Ook de culturele kenmerken die mensen tijdens hun leven ontwikkelen zijn al eeuwenlang een probaat middel om groepen te belasteren en buiten te sluiten. Zowel het concurrentieracisme dat handelsminderheden overal op de wereld te verduren kregen (en nog steeds krijgen) als het antisemitisme in vooroorlogs Europa stond bol van de culturele vooroordelen en nooit ontbrak daarin het item religie.

Toch is het begrijpelijk dat mensen in verwarring raken. Hedendaags racisme is een mengvorm van twee soorten racisme: uitbuitings- of koloniaal racisme en concurrentie- of cultureel racisme. Inderdaad gaat op dit moment alle aandacht uit naar een cultureel aspect van de aangewezen groep, hun religie de Islam. Maar daarmee is niet gezegd dat hun lichamelijke kenmerken er niet meer toe doen. Ik zal proberen dit in mijn artikel te verduidelijken.

Ik werd geboren in Indonesië toen dat nog een kolonie was van Nederland...

Click to read more ...

Tuesday
Aug312010

Wertheim: Modern-Day Racism. A Mixture that Calls for Some Clarification [EN]

Propagators of modern-day racism, which is often called Islamophobia in an effort to take off the edge, claim that all they are doing is warning people about what they see as the danger of Islam, and that it has nothing to do with racism. But it is a misconception to think that racism only pertains to the physical features people are born with. Throughout history, cultural characteristics that people develop in the course of their lives have also been grounds for maligning and excluding certain groups. The competition racism that mercantile minorities all across the globe have been, and still are, confronted with, as well as the anti-Semitism in pre-WWII Europe, were imbued with cultural prejudices, and never failed to include the item of religion.

Nonetheless it is understandable that people feel confused. Modern-day racism is a mixture of two types of racism, exploitation or colonial racism and cultural or competition racism. Thus, while focusing primarily on a cultural aspect of the group, such as Islam, their religion, there still exists a focus on the group’s physical features. I will try to explain this in my article.

I was born in Indonesia when it was still a Dutch colony...

Click to read more ...

Wednesday
Aug252010

Amerikaanse Wilders-vrienden schieten in eigen voet! [NL]

Ach en wee. Wat erg! Moslims willen een "triomf"-moskee bouwen op de plek van "hun" misdaad-van-de-eeuw: Ground Zero in New York City.

De kwaadaardige hypocrisie van de haatzaaiers werd dezer dagen geïllustreerd door de ontdekking, dat de Saudische mede-financier van het Cordoba-project, die door Fox werd gebanvloekt wegens zijn "terroristengeld", tevens een van de belangrijkste aandeelhouders is van het Murdoch-concern waartoe Fox News behoort!

Still uit Stewart's uitzending. Fox News genereert shareholder value voor de saudiër, die het weer investeert in het Cordoba centrum..."Wie "as a nation" het Cordoba-centrum wil boykotten wegens het Saudische geld, moet ook "Fox News" boycotten!", constateert de Amerikaanse tv-persoonlijkheid Jon Stewart in een hilarische uitzending, die verderop in dit stuk te bekijken valt.

Click to read more ...

Wednesday
Aug252010

"Evil" (dixit Fox News) Saudi co-sponsor of "WTC Mosque", is big shareholder of ... Fox News! [EN]

Fox News shares an evil sponsor with the NYC WTC Mosque!If the Park 51 Cordoba center should be declared evil because of its co-sponsor, as Fox news claims, then we should do the same with Murdoch's Fox News itself, for it has the same co-investor...

Evil and Stupidity. The mix of them spells no good for whomever is building horror- and doom-scenarios.

The evil men are Newt Gingrich and John Bolton, frustrated politicians.

The stupidity is glamorously represented by Pamela Geller, and, as we will see here, the biggest US news channel, Murdoch's Fox News.

The scene is Lower Manhattan. A Muslim community of Sufi inspiration has been established there for many years. Imam Feisal Abdul Rauf was among the first and most outspoken Muslims who condemned the Al Qaeda terrorist actions of September 11, 2001. Some of his constituents were among the 3.000 victims of the terrorist attacks on the WTC towers. The Bush administration helped him to spread his message in the US and all over the world.

Click to read more ...