Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace

Deze Blog

is Huib's persoonlijke blog in huibs.net. De host is het Squarespace Publishing System.

Huibslog%20small%20banner.jpg Inhoud: Gebeurtenissen, herinneringen en gedachten.

Posten zijn in het Nederlands [NL], Engels [EN], Frans [FR] of Duits [DE].

 

De auteur

 

Huib.jpgis een in Amsterdam geboren historicus (*1941), die deelnam aan veel hoogtepunten van de zestiger jaren als studentenleider in binnen- en buitenland.

Hij was Amsterdams PSP-gemeenteraadslid en wethouder in de zeventiger jaren. Stond (mede) aan de wieg van Nederland's eerste stadswijken-ontwikkelingbeleid. Werkte10 jaar bij minderhedenbeleid-integratie-emancipatie bij de NL voor de regering in de tachtiger jaren, waarna hij een verbinding tot stand bracht met dergelijke programma's in andere Europese landen en meehielp om het EU 'Urban' beleid gestalte te geven. 

Van 1992-2006 was hij onafhankelijk adviseur en onderzoeker op het gebied van de emancipatoire regeneratie van stedelijke achterstandswijken in Europa, gevestigd in Brussel. 

Sindsdien houdt hij zich bezig met begeleiding (internationaal) van werkers en bestuurders die bij geîntegreerde projecten voor gebiedsontwikkeling betrokken zijn. Tevens commentaren (zie onder) op Europa en de Europese Unie. De laatste jaren vooral actief op twitter en facebook en betrokken bij bestrijding fascistische tendenzen in Duitsland en Nederland.

Losse episodes uit Huibs biografie vind je op HUIBSLOG onder het thema (trefwoord): autobio

Meer Huib op het Web:

 

World Blogs

  • de USA: Legal Alien in New York (opgeheven: posten sinds 2005 opgenomen in deze blog)
  • de Franssprekende gemeenschappen: Toto Le Psycho (opgeheven: een aantal posten opgenomen in deze blog)
  • Holland plus een een portie België: De Lage Landen (bestaat nog steeds, maar s 2009 weinig actief. Zie sinds dat jaar vooral mijn 100+ bijdragen aan www.krapuul.nl)

Professional Site:

E-Urban,

Europese Denktank van praktijkwerkers in de sociale stadsvernieuwing:

  • E-Urban Journal (wordt gerorganiseerd)
  • e-urban Nieuwsbrief (idem).

 E-Urban wordt, net als HUIBSLOG, gepubliceerd in [EN], [FR], [DE] en/of [NL].

1191208-1235165-thumbnail.jpg

 

 

Huibs EuroBlogs

..