Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Home - Accueil - Startseite - Startpagina

Entries in PVV (14)

Monday
Aug202012

Odessa 1 (NL)

Wat zou PVV-ideoloog Martin Bosma zich vreemd voelen in het Odessa van vandaag!
Van de op bloed- en bodem gefundeerde WORTEL-theorie blijft niets over in deze stad, die toch bij uitstek een product is van de Verlichting.

Immers, ze werd door de Russische keizerin Catharina de Grote gesticht in 1792, nadat de Russische huurlingen-legers eindelijk de Krim en de Noordkust van de Zwarte Zee op Turken en Tataren veroverd hadden. Eindelijk een warm-water-haven, al is die dan gelegen aan een binnenzee.

De eerste gouverneur van Odessa was een Franse hertog, de Duc de Richelieu, bijgestaan door de Spaanse legercommandant, De Riba.
De stad werd aangelegd volgens een rationeel wafelvormig stratenplan met boulevards, parken en een havenkwartier.

Volgens de PVV-logica van Bosma, hadden de (restanten van) slavische bewoners in de regio hun wortels geldend moeten maken en de plek "van vreemde smetten vrij" maken.

Click to read more ...

Thursday
Mar082012

15 maart in het Europarlement wordt Nederland beschaamd door de jezuïetenstreek van Rutte over PVV-Polenmisbruik [NL]

Volstrekt onnodig brengt het kabinet-Rutte Nederland in een schadelijke verlegenheid in Europa. Een schade die vergelijkbaar is met die ontstond bij de algemene veroordeling van het stilzwijgen van de RK Kerk over kindermisbruik. – Overdreven? – Is het PVV-meldpunt dan geen uitlokking tot Polenmisbruik?

Click to read more ...

Wednesday
Sep142011

Poep-Jihad? Wilders-vriend Ulfkotte: Geen Hoofddoek - Wel een onderbroek! [NL]

Illusionist Ulfkotte an die Arbeit28 mei 2011 - Ook in Nederland moeten we van minister Schippers de komkommers al schillen. Komkommertijd komt vroeg, dit jaar. Vanwege de EHEC-bacterie. Die bacterie brengt de darmen danig in wanorde, soms zelfs met de dood tot gevolg. Dat is geen pretje. In Duitsland tellen we al 2 doden (27 mei 2011).

Als zulke epidemieën of plagen uitbreken, zijn er steevast onheilsprofeten, die onze zonden of onze toegeeflijkheid jegens de vreemdeling verantwoordelijk stellen voor dergelijke vreselijke straffen van Godswege.

Een gelegenheid, die de beruchte Duitse haatzaaier Udo Ulfkotte zich natuurlijk niet liet ontgaan. De jurist, geheime-diensten-specialist en vroegere redacteur van de deftige Frankfürter Allgemeine Zeitung heeft ontdekt, waar die darmenplaag vandaan komt.

Zoals Wilders in Nashville al zei: "It is the Islam, stupid!".

Click to read more ...

Saturday
Apr092011

Wilders' 10 Walgelijkste [9]: De PVV-Maffia

Martin Bosma beschrijft de maffiose organisatie van de PVV perfect in zijn boekje 'De schijn-elite van de valse-munters' (2010). Er zijn geen leden. Er is geen partijkantoor: De PVV parasiteert voor zijn partijzaken op de ruimten die door de belastingbetaler in de parlementsgebouwen beschikbaar worden gesteld. De PVV wordt beheerd door twee stichtingen, waarvan Geert Wilders de enige bestuurder is. Aangezien er ook geen contributie betaald wordt, komen de inkomsten van de partij uitsluitend uit giften en wettelijk vastgestelde rijksbijdragen voor fractie-assistentie, wetenschappelijk onderzoek, scholing en dergelijke. De giften komen blijkbaar grotendeels uit het buitenland. Die worden deels opgehaald om Wilders’ verdediging in het haatzaai-proces te financieren, maar worden ook gebruikt voor partijzaken en verkiezingspropaganda.

Er is dus één persoon die alles controleert en van wie de verkozenen van de PVV in allerlei opzichten afhankelijk zijn. De gelijkenis met een maffia-clan is opmerkelijk.

Click to read more ...