Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Home - Accueil - Startseite - Startpagina

Entries in Governance (4)

Saturday
Sep112010

Wilders' Headscarve Tax on Muslim Women: Yellow Cattle Tags a Solution? [EN]

Queen Beatrix' confident Herman Tjeenk Willink encountered a probably insurmountable stumbling block in his efforts to clear the way for a right-wing Wilders-supported Dutch Government, yesterday, as a task-force of Dutch Civil Servants in The Hague could not find a solution for a civilized way to introduce Wilders' head scarf tax on Muslim Women. Tagging the ears of all Dutch inhabitants of the female sex with large plastic scannable tags to indicate if they are Muslim or not, when they wear head-scarves, is "a bridge too far" in the eyes of the three negotiators.


European cattle tags: A Solution for the Wilders Headscarve Tax?

Mr. Wilders had asked from his conservative and Christian democrat coalition partners a written guarantee, that they would impose his "Kopvoddentaks" pet project during the coming legislature. Both coalition partners then made the reservation, that they were not sure that it would be applicable, due to technical and legal obstacles. Whereupon Wilders asked and obtained a promise that an urgent expert report on that matter be written, in order to settle the problem in the coalition contract.

Click to read more ...

Sunday
Aug222010

Is de Nederlandse rechtsstaat in gevaar? - Nee, ze is al bijna verdwenen... [NL]

Geert Wilders in kostuum Admiraal De Ruyter (2010)
Inwoners van beschaafde landen die ik spreek, kunnen het niet bevatten. "Je overdrijft!", zeggen ze. Maar heus. Het is waar. 24 van de 150 zetels in het parlement worden bezet door lieden die aan niemand anders verantwoording hoeven af te leggen dan aan de heer Geert Wilders en zijn Stichtingen.
"Is er dan geen eed, die verkozenen moeten afleggen, dat ze van niemand geld hebben aangenomen en met niemand verplichtingen zijn aangegaan in verband met de uitoefening van hun verantwoordelijkheid als verkozenen des volks?"
Antwoord: Ja, die eed is er, zoals overal.

Click to read more ...

Tuesday
Aug102010

Wat Te Doen? Wilders bespeelt het internationale rassisten-orgel [NL]

Wilders Kaese-aus-Holland (copyright)Ik kan er niet omheen, te erkennen dat het best knap gedaan is door Geert Wilders (en/of door de spindoctorij die achter hem zit), de laatste dagen.
Juist toen hij dreigde opgesloten te raken in het Hollandse geven-en-nemen van het maandenlange formatie- annex gedoog-proces, wist hij de aandacht af te leiden met een nieuwe welgemikte provocatie: Gaan spreken op de SIOA-anti Cordoba Centrum demonstratie op 9/11 in New York City.
Vlucht voor de realiteit
Als bij toverslag, gaat het niet meer over de 18 miljard bezuinigingen (zonder lastenverhoging) op allerlei zaken die voor Henk en Ingrid belangrijk zijn. Wilders’ beloofde steun aan beperking van uitkeringsrechten, huurtoeslagen, kinderopvang, thuiszorg en medische zorg, om er maar een paar te noemen, zijn evenzoveel bommen onder de eenheid in zijn “fractie” en onder de steun die hij van de door hem misleide kiezers geniet. Die bommen zijn voorlopig nu even van tafel. Het gaat weer over Wilders zelf.
Dat schijnt de bedoeling te zijn, althans.

Click to read more ...

Saturday
May222010

Brussel moet zelf zijn gemeenschaps-bevoegdheden uitoefenen (onderwijs, belastingen, enz.) [NL]

Brussel is België's weeskind. ProBruxsel heeft een helder en duidelijk program voor de a.s. verkiezingen:

Sticht een eigen gewestelijke "gemeenschap", die onderwijs, culturele zaken en persoonsbelastingen autonoom regelt. 

Volstrekt realiseerbaar, indien tenminste de grote Brusselse partijen zich emanciperen van hun regionalistische commandocentra in Wallonië en Vlaanderen!


Ziehier het programma:


Doordat we het failliet van een vergelijk tussen de Gemeenschappen hebben moeten constateren wordt Brussel nu gedwongen om zelf een fundamentele hervorming van de Belgische staat te eisen zodat ze over voldoende financiële middelen kan beschikken om de toekomst van haar bewoners en hun kinderen veilig te stellen. [...]

Lees verder bij De Lage Landen.

Ik ontwikkelde dezelfde gedachte in januari 2008 hier in Huibslog: Stel je voor, dat de Brusselaars zelf een Gemeenschap stichtten...)