Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« L'autogestion carnavalesque des Bruxellois en 1511 - une idée pour 2010? [FR] | Main | Wilders wil "dominante wortels" in de grondwet opnemen, om apartheid te kunnen invoeren [NL] »
Saturday
May222010

Brussel moet zelf zijn gemeenschaps-bevoegdheden uitoefenen (onderwijs, belastingen, enz.) [NL]

Brussel is België's weeskind. ProBruxsel heeft een helder en duidelijk program voor de a.s. verkiezingen:

Sticht een eigen gewestelijke "gemeenschap", die onderwijs, culturele zaken en persoonsbelastingen autonoom regelt. 

Volstrekt realiseerbaar, indien tenminste de grote Brusselse partijen zich emanciperen van hun regionalistische commandocentra in Wallonië en Vlaanderen!


Ziehier het programma:


Doordat we het failliet van een vergelijk tussen de Gemeenschappen hebben moeten constateren wordt Brussel nu gedwongen om zelf een fundamentele hervorming van de Belgische staat te eisen zodat ze over voldoende financiële middelen kan beschikken om de toekomst van haar bewoners en hun kinderen veilig te stellen. [...]

Lees verder bij De Lage Landen.

Ik ontwikkelde dezelfde gedachte in januari 2008 hier in Huibslog: Stel je voor, dat de Brusselaars zelf een Gemeenschap stichtten...)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.