Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Home - Accueil - Startseite - Startpagina

Entries in financing politics (2)

Saturday
Apr092011

Wilders' 10 Walgelijkste [9]: De PVV-Maffia

Martin Bosma beschrijft de maffiose organisatie van de PVV perfect in zijn boekje 'De schijn-elite van de valse-munters' (2010). Er zijn geen leden. Er is geen partijkantoor: De PVV parasiteert voor zijn partijzaken op de ruimten die door de belastingbetaler in de parlementsgebouwen beschikbaar worden gesteld. De PVV wordt beheerd door twee stichtingen, waarvan Geert Wilders de enige bestuurder is. Aangezien er ook geen contributie betaald wordt, komen de inkomsten van de partij uitsluitend uit giften en wettelijk vastgestelde rijksbijdragen voor fractie-assistentie, wetenschappelijk onderzoek, scholing en dergelijke. De giften komen blijkbaar grotendeels uit het buitenland. Die worden deels opgehaald om Wilders’ verdediging in het haatzaai-proces te financieren, maar worden ook gebruikt voor partijzaken en verkiezingspropaganda.

Er is dus één persoon die alles controleert en van wie de verkozenen van de PVV in allerlei opzichten afhankelijk zijn. De gelijkenis met een maffia-clan is opmerkelijk.

Click to read more ...

Sunday
Aug222010

Is de Nederlandse rechtsstaat in gevaar? - Nee, ze is al bijna verdwenen... [NL]

Geert Wilders in kostuum Admiraal De Ruyter (2010)
Inwoners van beschaafde landen die ik spreek, kunnen het niet bevatten. "Je overdrijft!", zeggen ze. Maar heus. Het is waar. 24 van de 150 zetels in het parlement worden bezet door lieden die aan niemand anders verantwoording hoeven af te leggen dan aan de heer Geert Wilders en zijn Stichtingen.
"Is er dan geen eed, die verkozenen moeten afleggen, dat ze van niemand geld hebben aangenomen en met niemand verplichtingen zijn aangegaan in verband met de uitoefening van hun verantwoordelijkheid als verkozenen des volks?"
Antwoord: Ja, die eed is er, zoals overal.

Click to read more ...