Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace

Home - Accueil - Startseite - Startpagina

Entries in Amsterdam (5)

Thursday
Mar122015

Chris Aalberts en de #bakkeromdehoek (NL)

Op 27 februari 2015 tweette Rotterdams universitair docent en medewerker van TPO-onLine Chris Aalberts dit: Bij #Maagdenhuis is men kennelijk tegen rendementsdenken. Eindeloos studeren wordt betaald door bakker om de hoek. Iets met draagvlak. Omdat ik aan mijn gezondheid moet denken, zie ik er vanaf om doorgedraaide gekken als Bart Schut, Jan Roos en de Blonde Mevrouw te volgen. Immers, adviezen over de pil van Drion en beschuldigingen van Jodenhater zijn dan mijn deel. Krankzinnig, als je mij een beetje kent, maar blijkbaar geaccepteerd onderdeel van de omgangsvormen van domrechts anno 2015. Maar omdat ik een onverbeterlijke optimist ben (sommigen vinden me daarom een ‘softie’), tracht ik toch het goede te zien in sommige TPO-mensen...

Click to read more ...

Wednesday
Dec262012

Thilo Sarrazin bepleit permanente Untermenschen-status voor migranten!

Op deze Kerstdag 2012 meldt onze vriend de Politblogger uit Stuttgart BREKEND nieuws. Net als Geert Wilders, streeft de Duitse anti-immigratie-professor Thilo Sarrazin naar een racistisch bepaalde Untermenschen-positie voor (niet-west-europese) immigranten en hun kinderen en kleinkinderen. Een herleving van het Herrenvolk-principe dus. Overdreven? - Niet als je verderop leest, wat Sarrazin uitkraamde tijdens het diner dat De Balie op 10 december in Amsterdam gaf voor hun geëerde sprekers van die avond.

Op 10 december jongstleden discussieerden Paul Scheffer en Thilo Sarrazin in de Amsterdamse Balie over -hoe kan het anders?- het vreselijke gevaar van de immigratie voor ons goede leven.

 

Click to read more ...

Monday
Apr262010

Het geval Benno Barnard. Manipulatie, provocatie, infiltratie. Vaak werkt het niet. Soms wel. [NL]

Sommige mensen werkt het op de zenuwen, dat de Islamisten nog maar steeds geen spectaculaire aanslagen plegen, om het gelijk van Wilders en consorten te bewijzen.

Deze laatsten moeten zich daarom knarsetandend tevredenstellen met niet meer dan vermoedens: Uit hun verband gerukte citaten uit de Koran, bij voorbeeld, of een relletje rond een absoluut loony groepje provocateurs.

Dat laatste deed zich onlangs weer voor bij de zogenaamd "door Islamisten onmogelijk gemaakte" lezing in de marge van de Antwerpse Universiteit door de Belgisch-Nederlandse literator Benno Barnard. Zoals gebruikelijk, interesseerde zich geen hond voor het verwarde gebabbel van Benno. Zelfs de aantrekkelijke titel van Barnard's tussenkomst, zoiets als: "Weg met Allah, leve God!", vermocht de Antwerpse studenten niet massaal te trekken. Die zijn namelijk al minstens twee generaties van god los. In Leuven is dat misschien anders, aan de Katholieke Universiteit. Maar daar hebben ze Rik Torfs, een echte professor, die er veel harder tegenaan gaat, zowel tegen de Kerk als tegen de Sharia, dan Benno.

Goede raad was duur. Ofwel: Duur? Nee: Goedkoop!

Click to read more ...

Friday
Sep112009

NY400: Een spiegel van hoe EUROPEES de Nederlandse cultuur wel is 11/9 [NL]

Op 7 september verleende de minister van Europese Zaken, Frans Timmermans, een ridderorde aan Russell Shorto in New York. Shorto is de schrijver van The Island at the Center Of the World (2004), waarin de geschiedenis wordt verteld van de eerste kolonisatie van Manhattan en omgeving door Nederlandse immigranten in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
Russell Shorto
 

Het boek is vrijwel onmiddellijk (mei 2004) in het Nederlands vertaald als: Nieuw Amsterdam - Eiland in het Hart van de Wereld.

(te bestellen bij BOL.COM - klik op boekomslag hierboven)

In 1609 zeilde Henry Hudson in opdracht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie vanuit Amsterdam de Atlantische Oceaan over, op zoek naar een “Noord-West Passage” van Holland naar Oost-Azië. De brede delta van de rivier die later Hudson’s naam zou krijgen, bleek niet de verhoopte doorvaart te bieden. In de volgende jaren werd er op Manhattan een handelspost gevestigd en verrezen enkele landbouw-dorpen op de eilanden en rivieroevers in de buurt.
“Nieuw Amsterdam” was een erg gematigd economisch succes. Handel met Indianenstammen (huiden) leverde nu en dan wat op. De nederzetting trok ook niet bepaald de economische en culturele elite van de Lage Landen als migranten aan. Dronkenschap, hoererij en misdaad tierden er welig.

Click to read more ...