Het geval Benno Barnard. Manipulatie, provocatie, infiltratie. Vaak werkt het niet. Soms wel. [NL]
26-04-2010
Huib in 2010, Amsterdam, Belgium, Belgium, Cities::Amsterdam, DLL, Defense and Security, Europe, Extreme Left, Extreme Right, Extreme Right, Geert Wilders, Iintellectuals, NATO, Netherlands, Provocation, Wilders, [NL], autobio

Sommige mensen werkt het op de zenuwen, dat de Islamisten nog maar steeds geen spectaculaire aanslagen plegen, om het gelijk van Wilders en consorten te bewijzen.

Deze laatsten moeten zich daarom knarsetandend tevredenstellen met niet meer dan vermoedens: Uit hun verband gerukte citaten uit de Koran, bij voorbeeld, of een relletje rond een absoluut loony groepje provocateurs.

Dat laatste deed zich onlangs weer voor bij de zogenaamd "door Islamisten onmogelijk gemaakte" lezing in de marge van de Antwerpse Universiteit door de Belgisch-Nederlandse literator Benno Barnard. Zoals gebruikelijk, interesseerde zich geen hond voor het verwarde gebabbel van Benno. Zelfs de aantrekkelijke titel van Barnard's tussenkomst, zoiets als: "Weg met Allah, leve God!", vermocht de Antwerpse studenten niet massaal te trekken. Die zijn namelijk al minstens twee generaties van god los. In Leuven is dat misschien anders, aan de Katholieke Universiteit. Maar daar hebben ze Rik Torfs, een echte professor, die er veel harder tegenaan gaat, zowel tegen de Kerk als tegen de Sharia, dan Benno.

Goede raad was duur. Ofwel: Duur? Nee: Goedkoop!

Recept:

Men neme (Ingrediënten):

en hop!, de lezing hoeft maar 5 minuten te duren en de

Een echte confrontatie durft Benno niet aan. Een uitnodiging van de Antwerpse Universiteit om de lezing beveiligd te komen geven, slaat hij af. Je zou denken: Hij doet dat, omdat zijn doel immers is bereikt? Maar ja, dat mag je niet denken.

"Ende ghy gheleuft da"?

Nu de AEL ter ziele is, heeft De Winter hevig behoefte aan een relletje met domme Moslims. Ik weet natuurlijk niet, of, en zo ja, hoe, hij het zielige clubje "sharia4belgium" voor z'n karretje heeft weten te spannen. Wel is het zo, dat de leider ervan chantabel is, wegens zijn criminele verleden.In elk geval zijn de leden van sharia4belgium geen regelmatige bezoekers van lezingen aan de Antwerpse universiteit. Waarom zijn ze dan wel naar deze lezing gekomen? Waarvan ze vrijwel de enige bezoekers waren (zie VB-filmpje op Youtube)?

Ik weet ook niet, of Benno Barnard bewust of onbewust in de kaart van Dewinter heeft gespeeld. Ik weet wel bijna zeker, dat BB graag net zo beroemd wil zijn als bij voorbeeld Geert Wilders. Dat is hem deze keer niet gelukt, want, afgezien van opgemelde solidariteitsverklaringen, zijn en worden er in binnen- en buitenland grote vraagtekens bij het gebeuren geplaatst.

Uitslag:

BB: 50%, De Rede: 50% Het Publiek: 0%

Er zit systeem in de provocaties

Dit werpt de vraag op, of we bedacht moeten zijn op meer van dergelijke provocaties. Zoals ik al vaker zei, ik ben niet zo erg van het samenzweerderige. De dingen gebeuren echt hoofdzakelijk doordat ze moeten gebeuren, vanwege de economie of zoiets.

Maar het kan absoluut geen kwaad, om alert te zijn. In 1975 was ik zelf het slachtoffer van een fake-aanslag op de metro van Amsterdam, bedoeld om de tegenstanders van de metro in een kwaad daglicht te stellen. Al gauw kwam uit, dat de bom op de rails het werk was van een ultra-rechts netwerk rond Max Lewin van -zoals later bleek- het gladio-netwerk. Het wordt algemeen aangenomen, dat de Belgische CCC en de Italiaanse Brigate Rosse in de zeventiger jaren werden gemanipuleerd door ultra-rechtse groepen. Vandaag bleek, dat de bedreigingen tegen een Amerikaans televisieprogramma die zogenaamd van islamisten afkomstig waren, in werkelijkheid de wereld in werden gestuurd door een twijfelachtige secte rond een joodse ex-westbank-kolonist. Staatsgreep-pogingen in Italië (1973) met hulp van het Griekse kolonels-regime, in Nederland (1974) via prins Bernhard, in België (1977) met de Bende van Nijvel, enfin - er zijn, geslaagde- en minder geslaagde-, voorbeelden te over.

In Nederland schijnt het klimaat nu gunstig voor provocaties door zogenaamde moslim-fanatici. Echte doorgedraaide gekken, van het formaat-Van der Lubbe (die in 1933 als anarchist de Berlijnse Rijksdag in brand stak, tot genoegen van de nazi's), of naïeve godsdienstwaanzinnigen kunnen ingezet worden.

Voor Wilders, die steeds verder wegzakt in de peilingen, is het nu erop of eronder. Zelfs zonder dat Wilders het zelf weet, kan een buitenlandse dienst, een geheim NATO-netwerk, een club doorgedraaide suprematici een provocatie maken, door al dan niet echte moslim-fanatici tot een aanslag te bewegen.

Het is opletten geblazen, vrienden!

Article originally appeared on HUIBSLOG (http://huibslog.huibs.net/).
See website for complete article licensing information.