Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace

Home - Accueil - Startseite - Startpagina

Saturday
May172014

A Sudanese Judge sentenced a pregnant Christian Woman to Hang for ApostasySudan judge orders Christian woman to hang for apostasy (via AFP)


A Sudanese judge sentenced a heavily pregnant Christian woman Thursday to hang for apostasy, a ruling that Britain denounced as "barbaric" and left the United States "deeply disturbed". Meriam Yahia Ibrahim Ishag, 27, is married to a Christian and is…

Sunday
May112014

Minderjarige asielzoekster Anne Frank zou in 1939 geen kinderpardon hebben gekregen

De van hypocrisie druipende Anne Frank hype van tegenwoordig is een goede gelegenheid om eens in te gaan op de verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlandse asielbeleid van 1939 en dat van 2014.
De vraag is: Als het kinderpardon van Teeven en Samsom ook in 1939 gegolden zou hebben, zou dan de minderjarige Duits-Joodse asielzoekster Anne Frank te Amsterdam, ondanks haar "geworteldheid", daarvoor in aanmerking zijn gekomen?

'Ik denk van niet', zei ik gisteren avond (9 mei) in een tweet.

Nou! Dàt was tegen het zere been van Diederik Samsom!
Boze antwoord-tweet en block.
Vervolgens tientallen steunbetuigingen aan de arme Didi. En scheldkanonnades naar mij.

De zoveelste blijk van (gewilde en ongewilde) onwetendheid en onkunde over de recente Nederlandse (en Europese) geschiedenis werd manifest.
Want wat is het geval?

De duizenden Joodse vluchtelingen die na 1933 in Nederland strandden, werden alles behalve met open armen ontvangen. Als ze, zoals de familie Frank, niet onbemiddeld waren, konden ze ontsnappen aan het eerste grote opvangcentrum/uitzetcentrum dat Westerbork heette. Nadat koningin Wilhelmina de vestiging van het complex in de buurt van Het Loo op de Veluwe had tegengehouden, werd het op kosten van "de Joodse Gemeenschap" (wij benn zunig!) gebouwd in Westerbork. - Ja, hetzelfde Westerbork.

De familie Frank was dus relatief bevoorrecht en kon zich in Amsterdam-Nieuw Zuid vestigen. De kinderen gingen naar scholen in de buurt. Raakten aldus "verworteld".
Maar verder dan een soort tijdelijke verblijfsstatus, laat staan het Nederlanderschap, zoals vele van mijn tegentwitteraars vermoedden, kwamen Anne en haar familie niet.

Hoe kort is de memorie toch. Toen in de periode na de moord op Pim Fortuyn een nationale verkiezing van de "grootste Nederlander aller tijden" werd gehouden, verkreeg Anne ook heel wat stemmen. Maar, helaas pindakaas, Anne was helemaal nooit Nederlandse! Een poging om de geschiedenis te herschrijven door haar het Nederlanderschap posthuum toe te kennen, strandde op wetten en regels.
Zoiets als Mauro posthuum willen meenemen naar een voetbalwedstrijd.

Maar goed, ook een kinderpardon zou Anne en haar familie niet gespaard hebben voor het vreselijke lot dat hun in 1944 wachtte. Daarvoor wil Samsom terecht niet verantwoordelijk worden gehouden en dat was natuurlijk ook mijn bedoeling niet. De Nazis kenden geen pardon.

En daarmee stuiten we op de kern van de zaak: De Nederlandse onwil tot zelfreflectie.
Als je namelijk de moed hebt om te onderkennen dat het Nederlandse vluchtelingen- en asiel-beleid in 2014 zo mogelijk nog onmenselijker is dan dat onder Colijn in 1939, dan kan misschien zelfs een kille rekenaar als Samsom inzien, dat het bij het kinderpardon niet gaat om het afkopen van een paar tientallen extra kinderlevens bij oom Dagobert Halbe Zijlstra in ruil voor een asociale belastingverlichting.

Bij het kinderpardon gaat het om een humanitair beginsel.
Als je dat niet ten koste van alles handhaaft, verniel je nog veel meer dan honderden kinderlevens: Je vernielt je geloofwaardigheid.
En daarmee de geloofwaardigheid van onze democratie en de eerste beginselen van onze Grondwet.
Is het dan een wonder, dat veel mensen geen onderscheid meer maken tussen democraten en anti-democraten?

Het lijkt op hetzelfde neer te komen, of je nu op Samsom of op Wilders stemt.
De eerste verhandelt je principes voor driehonderd miljoen zilverlingen.
De tweede houdt je de mooiste sprookjes voor, kietelt je Hollandse ego en gaat dat "regelen" met Eurofascisten met wie je niet in 1 kamer aangetroffen zou willen worden.

Iemand als Frans Weisglas zou dat moeten begrijpen. Deze VVDer die op twitter het laatste carré van open en integere liberalen aanvoert en niet aarzelt om eigen partijgenoten de les te lezen hoorde bij de eersten die "foei" zeiden tegen mij. Daarmee trapte hij in het valletje van Diederik, die net deed alsof ik hem associeerde met de inval (en het verraad) in het Achterhuis.

Als je er verder over nadenkt, zou weigering van kinderpardon en uitzetting van de statenloze familie Frank naar bij voorbeeld de de VS in 1939/40 misschien het leven van Anne en haar familie hebben gered.

Maar dat is het 'm juist. Veel te veel mensen WILLEN niet nadenken.
Hoewel L. de Jong, Jacques Presser en vele andere historici en onderzoekers het tegendeel hebben aangetoond, schiet men in een pro-zwarte-piet-achtige schrikstuip zodra de mythe (de "canon") van het onschuldige Nederlandse volk, gesymboliseerd in het pubermeisje en haar dagboek, in duigen dreigt te vallen.

De aantasting van de echte normen en waarden waarvoor de grondwet staat is mij al veel te ver gegaan. Ik verdraag het inderdaad niet langer dat mensenrechten worden verhandeld in een kwartetspelletje tussen vier heren, zoals bij de formatie van Rutte II is gebeurd. En het wordt er niet beter op nu daar nog drie andere speelbeluste heren bij zijn gekomen.

Vanochtend bleek dat (zelfs!) een Duitse rechter vindt dat het Nederlandse asielbeleid te weinig zekerheid biedt voor vervulling van de minimuimvroorwaarden van het Vluchtelingenverdrag, namelijk basisverzorging (bed, eten, dokter). Een Somaliër wordt dus niet naar Nederland afgeschoven.

Ga je schamen, Diederik!

(Dit artikel werd eerder gepubliceerd bij krapuul.NL)

Wednesday
Oct092013

Femke's edele en beschaafde gebaren zijn mooi, zodra de tegenstander gevangen zit

Auteursportret van De Correspondent 2013 (c)

Ik heet allereerst welkom aan De Correspondent. Ik denk dat er plek is voor een rustige Leunstoel :-) (in den brede), naast Joop, TPO, Sargasso en DDS. Dat mag best wat kosten. De correspondenten moeten kunnen reizen en geen al te grote geldzorgen hebben. In ruil daarvoor denken ze na voordat ze iets opschrijven. 

Als ik naar de oogst van de eerste twee à drie dagen kijk, lukt dat aardig. Mooie Arnon Grunberg over hotel-vluchtelingen. Prachtig onderzoek naar het harde leven van vrouwen in Mali. En dan komt Femke Halsema. "Breivik gaat studeren". 285 commentaren die voor 95% zich beperken tot "Mooi, Femke. Ga zo door!" En: "Dit is nou precies wat ik van De Correspondent verwachtte!" -

Ik ga jullie nu uitleggen, waarom zo veel goedgezinde mensen zich (bijna) wanhopig vastklampen aan het "edele signaal".
En waarom dat voor hen een excuus is, om zich verre te houden van de smerige taak om de door Wilders geïnspireerde suprematisten en racisten te bestrijden.

Beschaving moet zich verdedigen
Want Femke heeft het over signalen. Voorbeeldige reacties op populistische ideeën over wraak, vernedering en

Click to read more ...

Tuesday
Sep032013

Tired of Daily Godwins, Mr. Wilders? - Try this #Stalwin instead!

"I wish to announce that we shall not prevent Dutch citizens with origins in Islamic countries from returning to their countries. Our position is, that every Dutch citizen should have one country: the Netherlands ... Let those who feel that these words are addressed to them, irrespective of their nationality, draw the proper conclusion. We do not want a Fifth Column in our country."

Nothing special, as long as you assume that these words were spoken by Mr. Geert Wilders in the year 2007 and repeated ever since.
Dutch people got used to these xenophobic, stealthily racist, one-liners. An international public followed suit.

The ressemblance of the creepy racist spin of Mr. Wilders and consorts with the introduction of Anti-Semitism by the Nazis during the twenties and thirties of the 20th century as a national ideology, is striking. Thence, we publish now and then some #DailyGodwins on Twitter and Facebook.

 "A Godwin A Day Keeps Blondi Away".

The efficiency of our "Godwins" is doubtful. People do not want to hear this. "Stop living in WW2!" "Live a Life Old Fool!" "Hitler was a Socialist like You!" - These are some of the dishes offered daily on our menu of replies.

I do not believe much in God. But in Godwinning, I do. The #Stalwin comparisons I introduce to you today, are meant to illustrate that xenophobia never went away after World War II. Deadly and despicable anti-semitism was a feature of late Stalinism. (Correction: It was one of the aspects of state terrorism in the USSR during the thirties already). The "Jewish Doctors" affair, the Raikh and the Slansky processes. It did not stop altogether after Stalin's death in 1953. A new upsurge of anti-semitism occurred in Gomulka's Poland (of all places!) in 1967.

You imagine (and I remember) how strongly we despised Wladyslaw Gomulka, Polish Party leader and a reputed "innovator", when he declared what is quoted at the start of this article! - Oh, well, you only have to replace "Dutch" and "Netherlands" with Polish and Poland. And "origins in Islamic countries" with "Jewish origins".

Do you see the parallel? Or are you blind?

More #Stalwins are to come.
------

Nederlandse vertaling van de brontekst:
Wladyslaw Gomulka, 19 juni 1967: "We willen Polen van joodse afkomst niet verhinderen om naar Israël terug (!) te gaan... Wij zijn van mening dat elke Poolse burger slechts één nationaliteit mag hebben... Laten de mensen die zich aangesproken voelen, daaruit hun conclusies trekken. We willen geen Vijfde Colonne in ons land." (Tony Judt, Postwar, A History of Europe since 1945, pp 434/435)

Page 1 ... 3 4 5 6 7 ... 140 Next 4 Entries »