Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace
« Minderjarige asielzoekster Anne Frank zou in 1939 geen kinderpardon hebben gekregen | Main | Tired of Daily Godwins, Mr. Wilders? - Try this #Stalwin instead! »
Wednesday
Oct092013

Femke's edele en beschaafde gebaren zijn mooi, zodra de tegenstander gevangen zit

Auteursportret van De Correspondent 2013 (c)

Ik heet allereerst welkom aan De Correspondent. Ik denk dat er plek is voor een rustige Leunstoel :-) (in den brede), naast Joop, TPO, Sargasso en DDS. Dat mag best wat kosten. De correspondenten moeten kunnen reizen en geen al te grote geldzorgen hebben. In ruil daarvoor denken ze na voordat ze iets opschrijven. 

Als ik naar de oogst van de eerste twee à drie dagen kijk, lukt dat aardig. Mooie Arnon Grunberg over hotel-vluchtelingen. Prachtig onderzoek naar het harde leven van vrouwen in Mali. En dan komt Femke Halsema. "Breivik gaat studeren". 285 commentaren die voor 95% zich beperken tot "Mooi, Femke. Ga zo door!" En: "Dit is nou precies wat ik van De Correspondent verwachtte!" -

Ik ga jullie nu uitleggen, waarom zo veel goedgezinde mensen zich (bijna) wanhopig vastklampen aan het "edele signaal".
En waarom dat voor hen een excuus is, om zich verre te houden van de smerige taak om de door Wilders geïnspireerde suprematisten en racisten te bestrijden.

Beschaving moet zich verdedigen
Want Femke heeft het over signalen. Voorbeeldige reacties op populistische ideeën over wraak, vernedering en doodstraf. Door universiteitsrectoren en rechters. En ze heeft GELIJK. 100%. Dergelijke signalen moeten er zijn. Denk aan Jonas Daniël Meyer, 1940, Een rede in Leiden tegen de racistische "zuivering" van de rechterlijke macht (van Joden). Maar was het nobele gebaar genoeg? We weten maar al te goed van niet. Het is geen toeval dat de twee door Femke genoemde voorbeelden alle twee een reeds gevangengenomen en dus onschadelijk gemaakte persoon betreffen. Dus, ja, als je geen Wilders heet, dan is het niet zo moeilijk om over je walging en je woede heen te stappen en je te herinneren, dat je een in wetten vastgelegde beschaving vertegenwoordigt.

Wat in de wereld van de tot een vorm van neoliberalisme bekeerde groenlinksers ontbreekt, is het besef, dat we bij de dolgedraaide Breivik te maken hebben met een exponent van gewelddadig racistisch denken. En dat de inspiratoren achter Breivik vrijuit gaan en steeds brutaler worden. Daarom was de beschaafde oproep van Jonas daniël Meyer niet genoeg. - Er moesten mannen en vrouwen komen, die niet aarzelden om hun handen VUIL te maken. Die collaborateurs liquideerden. Die wisten dat de tegenstander zich niet aan rechts- en humane- regels stoorde.

Zeker. We zijn allemaal accoord, dat de universiteit van Oslo goed kan omgaan met de vragen van student Breivik. Op zich is het dus waar wat Femke zegt:

De rector laat met de toelating van Breivik zien dat de beschaafde samenleving, ondanks alles, functioneert. En dat ontroert.

Ook ik ben trots op de beschaafde samenleving die genocidairen als #Breivik kan tonen wat echte compassie is. Maar kan ik daarmee enige indruk maken op de blinde aanhangers van de racist Wilders? Ik heb niet gemerkt dat dat werkt.

Ik kan natuurlijk ophouden met zeuren en vervallen tot aanbidding van Heilige Femke:
Maar vooral herinner ik me het bijna achteloze gebaar waarmee de rechter het water wegveegde en recht sprak. Terwijl Robert M. schreeuwde en vloekte, handhaafde de rechter onkreukbaar en ijskoud zijn gezag.

Dit gaat over de Letse pedo die tientallen babies aanviel in Amsterdam. Groots. Maar zoals het hoort.

Dus nogmaals het is waar. En het is goed dat Femke het zegt:
"Zo groots reageren, als we getergd zijn of diep gekwetst door het wrede gedrag van een ander, is aan weinigen gegeven. Helaas ook maar zelden aan mij. De rector en de rechter die onder grote druk de beschaafde samenleving een gezicht geven, verdienen een standbeeld."

In het verlengde van de beschaving: het 'knietje'
Eén van de keren dat een adequate reactie gegeven was aan Femke Halsema, was de keer dat ze na afloop van een verkiezingsdebat met o.a. Balkenende betreurde, dat ze hem geen "knietje" had gegeven. Balkenende had haar slijmerig geantwoord onder verwijzing naar haar vrouwelijke charme.

Kijk. dat knietje is nou de noodzakelijke eerste stap verder tegen de tolerantie van bot populisme zoals in 2002 door Balkenende in praktijk gebracht met Pim Fortuyn. Maar het bleef bij een virtueel knietje. En de rest van links blijft zelfs daarbij ten achter. Verstopt zich in de Linkse Schuilkerk en hoopt dat het binnenkort overwaait.

Om maar te zwijgen van Rechts. Aldaar werd het overgelaten aan D66-voorman Pechtold, om Wilders aan te spreken op zijn nieuwste truuk: Zich verbinden met uiterst (racistisch) europees rechts. En niemand die ook maar een bescheiden "kssst, kssst" riep, toen Wilders begon te schelden als een viswijf. Alleen de CU sprak er schande van.

Ik reageerde dan ook bij De Correspondent als volgt op de kolom van Halsema:

Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, dat onafhankelijke rechters en hoogleraren zich gedragen als in de door Femke genoemde voorbeelden. Ze geven een signaal af. Het signaal, dat democratie en rechtsstaat moreel superieur zijn en zich weten te verdedigen tegen de ondermijners ervan. Maar het is niet meer of minder dan een *signaal*. Er zijn ook mensen nodig, die de moed hebben om hun handen en voeten vuil te maken in de modderige discussie met Breiviks klammheimliche inspiratoren. Edele gebaren zijn niet genoeg. Signaal en actie staan niet in tegenstelling tot elkaar. Ze liggen in elkaars verlengde.

Binnen zo'n atmosfeer moet je eigenlijk nog blij zijn met een Femke Halsema, die ons herinnert aan rechtsstatelijk fatsoen.
Naast enkele columnisten in de betere pers, staat ze alleen.

Alleen?

Nee. Niet alleen. Ik beperk me tot mijn eigen engagement met Krapuul. Maar zijn legio anderen die op hun eigen wijze en binnen hun eigen omgeving de strijd (want dat is het) aangaan.

Vanaf 2003 heb ik me eerst met de Amerikaanse- en vervolgens met de Duitse hetzerij tegen de Islamistische wereld bezig gehouden. Ik heb Ajaan Hirsi Ali gevolgd van Nederland naar de VS. Ik heb de griezel Ulfkotte uit Duitsland helpen tot zwijgen te brengen. En toen kwam Krapuul.
Een eenzame stem die niet helemaal de toon van de mijne was. Maar authentiek. En niet bang voor een Godwin per dag of meer.

En zo legde ik voor mijzelf en voor een reeks anderen de morele grondslag voor een keiharde, niets-ontziende strijd tegen de vuiligheid die Wilders heet. De middelen om diens misbruik van het parlement tegen te gaan liggen voor de hand:
- cordon sanitaire
- verplichting tot financiele openbaarheid,
- verenigingsstructuur van de partij
- cordon sanitaire overnemen van Belgische, Oostenrijkse en Franse parlementen tegen resp. het Vlaams Belang, de FPÖ en het Front National van de veroordeelde holocaust-ontkenner Jean-Marie le Pen.

En voorlichten. Daar waar de pers en andere media het laten liggen, de stadswijken en de dorpen in gaan en voorlichting brengen.

Het is niet Femke haar schuld dat dat niet gebeurt. Het is de algemene lamlendigheid.

Daarom roep ik op om Krapuul te steunen. En niet bang te zijn om fascisme en racisme te signaleren overal waar ze opduiken.

Dat is één.

Maar natuurlijk moet er ook nog een begaanbaar alternatief komen. Daarover een volgende keer.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>