Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace
« Wilders' Fitna: Bekijk'm hier... En deel in de plaatsvervangende schaamte 27.3 [NL] | Main | "Ich soll Udo nicht Rassist nennen!" 17.3.08 [DE] »
Thursday
Mar272008

Verstandig commentaar op Wilders en zijn ant-Islam filmpje 27.3 [NL]

Sinds ons eerste signalement van de hype over de anti-Islam-film van het Nederlandse parlementslid Wilders, hebben we er met opzet het zwijgen toe gedaan. Blijkbaar was het Wilders erom te doen, dat iedereen ging spreken over zijn nog ongeziene filmpje. Immers, na het uitbrengen ervan, bestaat er een goede kans, dat de discussie snel wegebt, daar het nauwelijks voorstelbaar is, dat Wilders iets schokkends over de Islam te zeggen heeft.

Er viel trouwens niets nieuws over te zeggen: Wilders is een geval voor de psychiater. En de media- en politieke- behandeling van de zaak in Nederland was ook niet anders dan wat we al meegemaakt hebben bij de Fortuyn- Van Goh- en Hirsi-Ali hypes vanaf het jaar 2002. Dat wil zeggen: Opinieleiders laveren stuurloos op de golven van provokatie, manipulatie en populisme.

Femke Halsema vindt de goede toon 

Vandaag, eindelijk, gelukkig, een uitzondering: Femke Halsema, politiek leider van Groen-Links liet zich filmen en geeft een afgemeten en passend commentaar, waarin ik me helemaal kan herkennen.

Het bleek niet mogelijk om het gefilmde interview in mijn blog over te nemen. Door te klikken op onderstaand beeld, kun je het zien bij de site nu.nl

Halsema%208327.jpg

Ik ontleen aan de genoemde site nog de volgende samenvatting:

Halsema hekelt vooral het tijdrekken van de PVV-leider. "Kan die film nou niet eindelijk verschijnen? Ik geloof dat die film al twee weken klaar is. Hup, zet 'm op je site of zet 'm op Youtube."

Moslim Omroep

Bovendien begrijpt Halsema niet waarom Wilders in een eerder stadium niet is ingegaan op het aanbod van de Nederlandse Moslim Omroep om de film uit te zenden. Ze trekt een parallel met een gedicht van Annie M.G. Schmidt. "Ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven. - Hij wil alsmaar stout zijn, terwijl het een buitengewoon redelijk bod is."

Gekte

Volgens Halsema gijzelt Wilders Nederland met zijn film. Ze verwijt hem inhoudelijke debatten te schuwen en te snel met dooddoeners als 'naïef' en 'knettergek' te komen als mensen er andere opvattingen op nahouden dan hijzelf.

Rol media

En bij de enkele keren dat hij wel publiekelijk in discussie gaat, is de rol van de media dubieus, aldus Halsema. Ze verwijt de media een verkeerde selectie te maken. "Hebben we een keer een hard en inhoudelijk debat over de gekte in zijn denken, worden alleen de passages uitgezonden waarin hij de minister voor gek verklaart!"

(c) NU.nl/FaceCulture

 Goed zo, Femke!

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>