Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Wilders weet niet waarover hij het heeft 27.3 [NL] | Main | Verstandig commentaar op Wilders en zijn ant-Islam filmpje 27.3 [NL] »
Thursday
Mar272008

Wilders' Fitna: Bekijk'm hier... En deel in de plaatsvervangende schaamte 27.3 [NL]

Juist hadden we het verstandige commentaar van Femke Halsema hier geplaatst, of een urgente boodschap ("alert") van De Volkskrant meldde, dat de Wilders-film Fitna eindelijk op het net staat, bij "Liveleak". Hieronder de versie via YouTube:

.

Ik begrijp nu, waarom Wilders zo lang gewacht heeft met het ècht uitbrengen van de film. Niemand wordt er echt door geschokt: We kenden de beelden al. Terreur, willekeurig doden, onzinnige religieuze veroordelingen - we kennen ze van christelijke fundamentalisten, van dolgeworden anarchisten en libertairen. Het heeft allemaal niets te maken met de manier waarop de Moslims van nu hun godsdienst beleven, een kleine minderheid uitgezonderd.

Hetzelfde geldt voor gelovige christenen, voor hindoes en shinto-aanhangers. Ik zie het niet anders als een opportunistische racistische "surge", alleen bedoeld om de mensen bang te maken en hen te verleiden, om de macht in handen te geven van duisterlingen.

Wilders moet naar de psychiater!! 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

could't viewthe video

Bonjour

je n'ai malheureusement pas pu voir la video du petit film anti islmam de monsieur wilders. How can I do? Comment puis-je faire?

j'aimerais poster mon commentaire après avoir visionné ce "court metrage"
Thanks in advance/Merci d'avance.

Kate

May 13 | Unregistered Commenterkate.de.win

Bonjour Kate, Mr. Wilders is still working on a new version of the film, that will be "cleaned" of images he is not allowed to use, that were used erroneously. As soon as the "clean" version will be available, I will post it.

May 13 | Registered CommenterHuib

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>