Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« LOG 05.09.07 [EFDN] | Main | Ulfkotte stelt Turkije aan Brussel ten voorbeeld en omarmt het Vlaams Belang als redder in de nood...30.8.07 [NL] »
Tuesday
Sep042007

Vliegende Hollander tegen wil en dank(zij) Ryanair 3.9.07 [NL]

Dit bericht bereikt u vanuit het internet-hoekje van de luchthaven van Dublin.

De "point-to-point" policy van goedkoopvlieger Ryanair, maakt, dat bij het uitvallen van een vlucht wegens mist, de getroffen passagiers ofwel dagenlang moeten wachten tot er een plaatsje vrij is, ofwel, zoals ik nu, via het onoverzichtelijke en labyrinthische netwerk van zieltogende luchthavens, ver van de wereld, surrealistische omwegen moeten maken om, met een dag vertraging ter bestemder plaatse te komen. Barcelona-Brussel, met een nachtelijke overstap in Dublin, Eire.

Het surrealisme van de marktwerking in Europa.

Groeten uit Dublin! 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>