Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Odessa 2 (FR) | Main | Odessa 1 (FR) »
Monday
Sep242012

Odessa 2 (NL)


Dus, van begin af aan was Odessa een vrijplaats. De ongelofelijke dichter Poesjkin werd er verbannen, nadat hij de Russische taal een mond had gegeven. We bezochten zijn museum aan de Pushkin Wulitsa. De dames die de ruimtes bewaken waar de dichter twee jaar lang woonde, waren vriendelijk en competent.
Pushkin had een Ethiopische vader en een Russische moeder. De details van het standbeeld geven een indruk van zijn multiculturele uiterlijk. Dat is niet gebruikelijk in Rusland. Maar Odessa laat zich niet inschakelen in enghartig nationalisme.
Ik houd nog meer van Pushkin dan vroeger.
We houden het een en ander bij op www.krapuul.nl.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Heerlijke stad, alleen jammer dat ze zo'n lelijke pier hebben gebouwd tegenover de "Potempkin trappen". Overigens ook niet te versmaden w.b.t. vrouwelijk schoon ;-)

September 25 | Unregistered CommenterPim van den Berg

Overigens ben ik van mening dat je, historicus zijnde, de reis naar de Krim moet maken. Het Livadia paleis . Kijk even op m'n oudere website : http://willemj.home.xs4all.nl/Livadia%20en%20Vorontsov%20paleizen.html

September 25 | Unregistered CommenterPim van den Berg

Beste Pim, de Krim en de Krim Oorlog, Jalta en Sebastopol - het is helaas voor later.
Op de Potemkin-trappen was het voor mij ook of ik een klap in het gezicht kreeg, toen ik de nieuwe pier zag. Geprivatiseerd, onderdeel van de tax-free zone. Stijl GB onder Thatcher.
Bij mijn vorige bezoek, in zomer 1988, was het al na-Brezhneviaanse stilstand wat de klok sloeg. Maar het wilde kapitalisme had nog niet toegeslagen. Je kon voor weinig geld naar de beroemde opera van de stad, juist boven de Trappen.
Wat betreft vrouwelijk schoon, moest ik vooral op de ongeschondenheid van mijn lieve dochter van 17 passen :-).

October 7 | Registered CommenterHuib

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>