Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace
« Wilders' 10 Walgelijkste (3): Tientallen miljoenen moslims verwijderen uit Europa [NL] | Main | Wilders' walgelijkste (4): De Tandenborstels [NL] »
Friday
Mar112011

Wilders 10 Walgelijkste (5): Socialisten zijn Nationaal-Socialisten [NL]

Bij de Wilders-vrienden op de Duitse haat-blog PI was criminalisering van socialisten al langer een item waar iedereen het daar over eens is. Ziehier de redenering:

“Hitler was een socialist. Socialisten zijn dus fascisten. Socialisten zijn dus verantwoordelijk voor de jodenvervolging, ja zelfs de hele holocaust. Wij zijn anti-socialisten, dus de beste vrienden van de joden en van Israël. De verdediging van ons volkseigen tegen de Islam is dus alleen bij ons in goede handen. Socialistische “elites” hebben een geheim bondgenootschap gesloten met de Moslimbroederschap, om gewone, hardwerkende volksduitsers te overspoelen met moslims en uiteindelijk de sharia  en het kalifaat in te voeren.”

In Nederland werd deze waanzinnige redenering tot voor kort alleen aangehangen bij marginale groepjes als Het Vrije Volk en sommige Libertariërs. Maar Martin Bosma zag er wel wat in. In het verkiezingsprogram van de PVV (april 2010) verscheen een zinnetje waarin wordt gesteld, dat “wij” op 4 mei de slachtoffers herdenken “van het (nationaal) socialisme”.  We signaleerden deze veelbetekenende haakjes meteen.

Ik geloof dan ook niet, dat het een vergissing of toeval is geweest, dat de PVV-fractie in de gemeenteraad van Almere onder leiding van kamerlid en vroegere Gladio-medewerker Raymond de Roon op 4 mei 2010, niet kwam opdagen bij de gemeentelijke 4-mei herdenking. “Wij” herdenken immers heel wat anders dan andere mensen. “Wij” manifesteren tegen Job Cohen op 4 mei.

Want de PvdA-leider, familie van een van de twee voorzitters van de Joodse Raad onder de bezetting, is een “foute man” (Wilders ter gelegenheid van een van de verkiezingsdebatten rond 10 juni 2010). Wilders weet donders goed, wat “fout” in Nederland betekent: Je was “fout in de oorlog”. Socialisten, de joodse Job Cohen voorop, waren allemaal “fout” in de oorlog. En zijn dat nu nog steeds, ja nog meer, als je het schotschrift van Martin Bosma mag geloven.

Wilders-fans bij PI over socialisten en Nazis...Nu zal ik niet de laatste zijn, om te ontkennen, dat er uit naam van het socialisme veel onrecht is gedaan en onzin is verkondigd. Maar dat geldt helaas voor elke ideologie die in de twintigste eeuw werd aangehangen en omgebogen naar de onmiddellijke belangen van de heersers van dienst.

Het geldt voor het liberalisme, het conservatisme, het communisme, het katholicisme, het protestantisme, de islam en wel heel in het bijzonder voor het nationalisme. Elke ideologie, hoe humaan en rationeel ook van oorsprong, bleek te kunnen worden omgebogen tot een autoritaire praktijk, gebaseerd op irrationele impulsen.

Maar de huidige socialisten, sociaaldemocraten, groenen, progressieve christenen en links-liberalen collectief wegzetten als “elitaire verraders” van “onze cultuur”, dat is nu precies wat autoritaire en racistische nationalisten en suprematisten* steeds opnieuw hebben gedaan om de angst op te roepen voor een gemeenschappelijke vijand.

Dan is het toch wel een hoogstandje van demagogie te noemen, om de joodse, integere en succesvolle bestuurder Cohen te “framen”, zoals dat tegenwoordig heet, tot vijand van Israël (!), tot knuffelaar van islamitische terroristen (!) en elitaire samenzweerder om in Nederland de sharia en het kalifaat in te voeren.

Toch is Wilders daarin tot op zekere hoogte geslaagd. Straffeloos kon hij na de regeringsvorming z’n keus voor een nodeloos a-sociaal regeringsprogram rechtvaardigen, door te zeggen, dat dat immers nodig was om Job Cohen en Femke Halsema “uit te schakelen”, “buiten de macht” te houden.

Het laffe optreden, de linkse schuilkerk-mentaliteit, die, vooral in de jaren voor 2010, bij de linksen heersten, zijn zeker mee een factor geweest, die het nu, begin-2011, mogelijk hebben gemaakt, dat onder inspiratie van Wilders het begin van een heksenjacht tegen alles wat “links” is, zichtbaar en voelbaar wordt.

Wie, zoals ik, familie heeft, die vanuit hun socialistische overtuiging in het verzet tegen het nationaal-socialisme het leven hebben gelaten, mag niet zwijgen, als dolgeworden demagogen een heksenjacht ontketenen tegen wat, expliciet of impliciet, de overtuiging is van ongeveer de helft van alle Nederlanders. Meebuigen, zoals broodschrijvers en zogenaamde wetenschappers in groten getale hebben gedaan, is verachtelijk. Het bekende “verraad der klerken”.

Socialisten die democraten zijn, kunnen trots zijn op hun overtuigingen. Nu het failliet van het neoliberalisme en het casino-kapitalisme niet meer te ontkennen valt, blijft er blijkbaar voor conservatieven als Wilders geen andere weg meer open, dan de kaart van vreemdelingenhaat, demonisering en criminalisering uit te spelen.

Hitler was geen socialist, maar een misdadige nationalistische demagoog. Wilders is een nationalistische demagoog. Als je hem zijn gang laat gaan, komen de bijbehorende misdaden vanzelf ook.

suprematisten gaan er op grond van religieuze-, pseudo-wetenschappelijke- en onderbuik-redeneringen van uit, dat één bepaalde godsdienst, één bepaald ras of één bepaalde nationaliteit (in alle gevallen natuurlijk de hunne-), superieur is aan (alle) andere. In het geval van Wilders geldt een absolute en onveranderlijke superioriteit van wat hij verstaat onder joods-christelijk-verlicht. Wie elders zijn “wortels” heeft (bloed-en-bodem geloof), ook al is hij/zij wel joods, christelijk of verlicht, moet via wijziging van de grondwet apart worden gezet als blijvend gevaar. Voorbeeld: Christelijke Palestijnen, Irakezen.

Dit is het vijfde artikel in de serie: De 10 Walgelijkste Wilders-statements. In willekeurige volgorde komen nog aan bod:

  • Justitie onderwerpen aan de waan van de dag
  • De Tuigdorpen
  • en natuurlijk de “wortel”-theorie
  • … en wat U als lezer nog suggereert…

Hierbij is iedereen dus hartelijk uitgenodigd, om suggesties in te zenden bij Krapuul. Het zou me niets verbazen, als we méér dan 10 walgelijkste uitspraken vinden. Dat is geen enkel probleem, verzeker ik u. Serietitels zijn geduldig. We passen het gewoon aan. Enjoy!

.

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.