Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Wilders 10 Walgelijkste (5): Socialisten zijn Nationaal-Socialisten [NL] | Main | Wilders' 10 Walgelijkste (2): De Kopvoddentaks [NL] »
Friday
Mar112011

Wilders' walgelijkste (4): De Tandenborstels [NL]

Mei 2007. Bij een voetbalwedstrijd tussen Marokko en Nederland in Tilburg hadden hooligans van nederlands-marokkaanse afkomst zich ernstig misdragen. Daar zijn we hier niet voor, maar we weten ook, dat dat vaak voorkomt en dat dergelijke misdragingen niets te maken hebben met de nationaliteit of de godsdienst van de hooligans. Ajax of Feijenoord, Engelsen of Turken, protestanten of katholieken – ze doen het allemaal…
Maar Geert Wilders zag er natuurlijk een onderdeel in van de veronderstelde wereldsamenzwering van de Islam tegen alles wat mooi, oubollig en vertrouwd is in Holland.
“Nooit meer een voetbalwedstrijd (althans voor 5 jaar) met Marokko”, vroeg hij per schriftelijke vraag aan de regering. Maar Wilders ging verder: “Laat de Marokkaantjes de rommel opruimen en schoonmaken met tandenborstels!”

Tandenborstels
Het vernederen van een gehate minderheid is een belangrijke fase in de ontwikkeling van vreemdelingenhaat naar ethnic cleansing. Je kon het ook zien bij de door Wilders voorgestelde “kopvoddentaks”.
Het appelleert aan een sadistisch trekje dat we allemaal wel een beetje hebben.

Tot zo ver Krapuul op 6 maart 2010.

Nederland begon juist te ontwaken uit de hypnose van de linkse schuilkerk. Die had als motto: “Niks terugzeggen, geen golfjes maken en veilig afwachten tot het overwaait”. Wouter Bos was nog aan het bewind in de PvdA en lieden om hem heen probeerden (tevergeefs) om aan te sluiten bij de vreemdelingen- en Europa-angst.

Toch stonden de mene tekels van Wilders al levensgroot aan de wand. Zoals in het geval van de tandenborstels.

Ik schreef in De Lage Landen:

Geen wonder, dat de Oostenrijkers, die in 1938 ter gelegenheid van de Anschluss bij Hitler-Duitsland het een en ander hadden in te halen op het gebied van anti-semitisme, zich er graag aan overgaven. Op de centrale Stephansplatz in Wenen werd een willekeurig aantal Joodse inwoners verzameld en gedwongen om het plaveisel met tandenborstels schoon te maken, “om hun vieze voetstappen uit te wissen”.

Anschluss Oostenrijk aan Hitler-Duitsland, 1938. Joden worden gedwongen om de Stephansplatz in Wenen te poetsen met tandenborstels.

Waarom Holocaust-onderwijs, als je er niets mee mag doen?
Ja, natuurlijk, ik weet wel dat er vaak misbruik wordt gemaakt van parallellen met de Duitse bezetting. Ik vind ook dat je daarmee voorzichtig moet zijn. Maar dat betekent niet dat je je monddood moet laten maken. Het gaat immers om de vrijheid van MENINGS-uiting? Welnu, ik heb een mening. Die mening is gestoeld op wat ik weet van hoe het fascisme in Duitsland, in Nederland enzovoort zich ontwikkeld heeft. De staat heeft geïnvesteerd in mijn studie moderne geschiedenis. De Nederlandse staat heeft er recht op dat ik die investering productief maak. Vandaar.
Het gaat niet om de tandenborstels. De grond schoonmaken met tandenborstels is ook een bekende praktijk bij ontgroeningsrituelen in het studentencorps en bij het leger. Het gaat om de vernedering vanwege het behoren tot een bepaalde etnische of religieuze groep.

Wilders zou nooit zijn tandenborstels-voorstel hebben gelanceerd tegen de supporters van AZ. Leon de Winter, die destijds probeerde om nog radicaler dan Wilders te zijn, zou nooit hebben voorgesteld om honden los te laten op de supporters van Ajax of van Sport-Tel-Aviv. Het voorgestelde middel past in een strategie van uitsluiting en vernedering van hele bevolkingsgroepen.

Daarom ben ik het zo erg eens met Wilders als hij erop staat dat in alle scholen, ook de Islamitische, de Holocaust wordt behandeld en excursies naar Auschwitz worden georganiseerd. Kinderen kunnen eruit leren, hoe uitsluiting, vernedering, rassenwetten en massahysterie worden georganiseerd.

Je hoeft vaak alleen maar “joods” door “islamitisch” te vervangen, om Wilders-teksten te krijgen. (Onze redacteur Neal Lachman doet dat op overtuigende manier the other way around. Zie hier en hier!)
[...]
Ik eis het recht van vrije meningsuiting over de vraag hoezeer Wilders’ ideeën lijken op die van de racisten in Nazi-Duitsland (en Nederland, trouwens).

Tot zo ver De Lage Landen (8 maart 2010)

Want kijk eens, je hoeft geen gediplomeerd psycholoog te zijn om twee onderhuidse (onderbuikse-) dingen te onderscheiden bij het groeps-vernederings-idee van de Nazi’s en van Wilders:

1. “die mensen horen hier niet thuis en ze bevuilen ‘onze’ aarde, alleen al door erover te lopen” – schoonmaken, dus!

2. “we kunnen lachen, als we ze geen gewone schoonmaakattributen geven, maar ze laten ploeteren met tandenborstels” (met nog een freudiaanse bijsmaak, die van “klein instrument”) HA HA.

De collectieve vernedering van minderheden, vreemdelingen, heeft hoofdzakelijk tot doel, de eigen groep samen te binden, door ze medeplichtig te maken aan dingen, waarvoor men zich eigenlijk schaamt.

Ik denk niet dat Geert Wilders dat allemaal bewust zo overdenkt en zijn pennelikker Bosma ook niet. Het komt dus uit een onderbewuste woede, frustratie, voort.

Tussenstand na 4 WW’s

Het is opmerkelijk, als we de vier tot nu toe bij Krapuul verschenen “Walgelijkste Wilders” (“WW”‘s) overzien, dat Geerts onderbewuste hem NIET naar de kwaliteiten en verworvenheden van de Nederlandse en Europese beschaving (cultuur) voert, maar naar een veel primitievere laag van (collectieve) herinnering, c.q. bewustzijn. Toch zegt hij nu juist zijn strijd te willen voeren uit naam van- en op grond van-, diezelfde verworvenheden. Die zou je grofweg kunnen aanduiden als gelijkberechtiging op nationale schaal, scheiding van de drie machten (uitvoerend, wetgevend en juridisch), scheiding van religie en staat, gelijkheid man-vrouw en seksuele bevrijding.

Allemaal verworvenheden op de stammen- en clan-maatschappijen van voorheen. Die basis van clan-, grootfamilie- en stam-organisatie, al dan niet gefixeerd in kasten, deelt de ‘westerse’ cultuur (zo die al bestaat) met ALLE andere culturen. Onder het oppervlak van de “vrije” markt en de nationale democratie, leeft ze hardnekkig voort. Je vindt haar terug bij de maffia, bij voorbeeld. Een padre padrone, een aartsvader met absolute macht. Zo is de PVV dan ook georganiseerd.

In WW 1 (de verkrachte vrouw) zagen we de reactie van een clanhoofd die eerwraak zwoer, zonder aan het slachtoffer recht te doen.

In WW 2 (kopvoddentaks) zagen we een suprematist, die z’n clan wil bijeenhouden door niet-clanleden uit te buiten en apart te zetten. De Egyptische Mamelukken uit de tijd van de kruistochten deden nu juist hetzelfde met christelijke en andersgelovige minderheden. De autoriteiten van het middeleeuwse toevluchtsoord van de ashkenazische joden in Oost-Europa legden ook belastingen op aan joden op grond van hun kleding.

In WW 3 gaat het over apartheid. Een mythisch “recht” op de grond (bloed-en-bodem) geeft de dominerende groep beslisbevoegdheid over wie er wel of niet welkom is. Alsof moslim-zijn een besmettelijke ziekte is, werden de “lijders” daaraan, ongeacht hun eigen opvattingen, bedreigd met massale deportatie “uit Europa”.

Hier, in WW 4 zien we de lust tot collectief vernederen en kleineren, de suggestie, dat de vreemdeling onze grond “bevuilt”.

Het zijn allemaal zaken, waaraan laatstelijk aan het einde van de achttiende eeuw door de verlichte Amerikaanse en Franse revoluties, in beginsel, (let wel: in beginsel), een einde is gemaakt. De Nederlandse Republiek liep in sommige verlichte opzichten zelfs ver vooruit op die revoluties.

De demagogische voorstellen van Wilders zijn dus niet alleen walgelijk, ze passen ook in een ziekelijk systeem. Een systeem dat teruggrijpt op gebruiken in een stammensamenleving, waartegen de profeet Mohammed in de 7e eeuw al via de Islam een uitweg naar emancipatie ontwikkelde.

Een ironie, die de arabarbarist Hans Jansen geheel zal ontgaan.

Dit is het vierde artikel in de serie: De 10 Walgelijkste Wilders-statements. In willekeurige volgorde komen nog aan bod:

  • Justitie onderwerpen aan de waan van de dag
  • De Tuigdorpen
  • De Demonisering van Job Cohen
  • … en wat U als lezer nog suggereert…

Hierbij is iedereen dus hartelijk uitgenodigd, om suggesties in te zenden. Het zou me niets verbazen, als we méér dan 10 walgelijkste uitspraken vinden. Dat is geen enkel probleem, verzeker ik u. Serietitels zijn geduldig. We passen het gewoon aan. Enjoy! 

Gepubliceerd op 26 februari 2011 op Krapuul.nl

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Ga profesionele hulp zoeken Huib!

March 13 | Unregistered CommenterNeal Lachman

Wat bedoel je, Neal? Ik heb toch de hulp van the best professional: YOU?

March 21 | Registered CommenterHuib
Comments for this entry have been disabled. Additional comments may not be added to this entry at this time.