Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace
« De Verlichting verlicht: Voltaire, de Rede en de Beledigingen (FetF, LeMondeBlog) [NL] | Main | Afshin Ellian geeft giftig advies aan “Sint” Job Cohen. Stuiptrekkingen van een mislukt plan. [NL] »
Saturday
Apr102010

Meeuw schijt Op de Vrijheid [NL]


Femke Halsema houdt (zonder dat ze het zelf weet) een strak pleidooi voor onze mooie “meeuw schijt op de vrijheid”-bumpersticker. Wie gaat dat ding nou eens afdrukken en in de verkoop gooien?

Femke zegt:
In onze huidige politieke verhoudingen is er namelijk iets geks aan de hand. Een partij als de PVV, soms – en zij het veel terughoudender – gevolgd door de VVD en de SGP, roepen, met een beroep op ‘onze vrijheid’ de staat in om anderen hun vrijheden te ontzeggen. De PVV wil het antidiscriminatiebeginsel uit de grondwet schrappen en ze beperkt de vrijheid van godsdienst door de Koran, moskeeën en hoofddoekjes te willen verbieden. (Femkehalsema.nl)
(Nadruk van ons, HR)
Inderdaad: De PVV-Meeuw Schijt op de Vrijheid.
Wordt binnenkort in de hele wereld verdeeld, te beginnen in Berlijn op 17 april 2010.Technorati Tags: , , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>