Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« The PI Hate Website Reveals its Nazi Roots. Ulfkotte Faves It. [EN] | Main | Maagdenhuisbezetting na 40 jaar [NL] »
Saturday
Jan022010

Nagekomen Bericht: Wilders pleitte in Florida voor Neurenberger Wetten [NL]

Je kunt het in je eentje haast niet bijhouden.

Het spook van de haatzaaierij en de oproepen tot ethnische schoonmaak waarde heel het jaar 2009 door de wereld. Gelukkig zijn er steeds meer blogs, die deze ontwikkelingen hinderlijk volgen.

Dietmar Naeher's POLITBLOGGER doet dat in Duitsland (target: de hypocriete haatblog "Politically Incorrect", PI). Zojuist ontdekte ik in Nederland Krapuul, een blog die sinds 12 juni 2009 Wilders en diens Gefolgschaft in het vizier neemt. Het is vaak een feest om Loonwatch.com uit de USA te lezen. Deze laatste blog onderhoudt zich, vaak hilarisch, met een hele serie personen: Robert Spencer, Pamela Geller (beide US, Washington Times, uitgegeven door de Moon secte), Bat Ye'or (UK), Brigitte Gabriel (DE-US), Daniel Pipes (US/Israël), Walid Shoebat (US, geheimzinnige ex-moslim), Wafa Sultan (US, Libanon) en, jawel, Geert Wilders!

Geplukt uit het jaaroverzicht van Loonwatch: Geert Wilders op 25 april 2009 in Florida te gast bij ultrarechtse Republikeinen. Familiefoto:

Bostom, Geert, Spencer en Geller(Zie voor beschrijvingen van Spencer en Geller: Loonwatch.com. Bostom kwamen we in juni 2007 tegen bij de Pepperdine Conference in Californië, een vroegere poging om Amerikaanse en Europese haatzaaiers op één lijn te krijgen. De hele Pepperdine-serie: hier).

Het Wilders-optreden tijdens de conferentie bleef in Amerika niet onopgemerkt. Filmpje (Loonwatch.com, 27.04.09) spreekt voor zich:

Wilders is hier, voor een publiek dat $150,- per persoon neertelde, explicieter dan in zijn door ons al opgemerkte rede voor een synagoge in Florida tijdens dezelfde reis, compleet met keppeltje:

 

Wilders: De Islam is geen godsdienst, maar een gewelddadige "ideologie". Mohammed was een legerleider, een stamhoofd en riep op tot genocide op niet-moslims. (Wat deed aartsvader Abraham eigenlijk anders?) Anders dan bij andere ("echte") godsdiensten, is de Koran letterlijk Gods Woord en kan dus niet veranderd worden. (Tussen haakjes: Wilders' vrienden van de theocratische SGP geloven ook nog echt dat de Slang gesproken heeft in het Paradijs).

Untermenschen

Maar de crux ligt hier: Moslims hebben geen godsdienst, maar een gewelddadige ideologie. Het zijn geen gewone mensen, maar een soort ondermensen, die wel op ons lijken, maar dat is juist het gemene. Ze kunnen elk ogenblik gewelddadig worden. Daarom kan Wilders volhouden, dat hij voor freedom of speech is, maar alleen voor mensen die toevallig in "het Westen" geboren zijn.

Dat is echter bewijsbaar een illusie: De "judeo-christelijke cultuur" bracht in de afgelopen eeuw nog het fascisme voort, het stalinisme, het Mccarthyisme, en, nog maar pas geleden, de onmenselijke folteringen in Abu Ghraib en Guantanamo. Enige bescheidenheid zou ons wel sieren. Of hebben de "westerse" misdaden ineens niets te maken met "onze" cultuur?

Neurenberg, 1937

Persoonlijk ben ik van mening, dat bij voorbeeld het Nazisme in die zin werd beinvloed door de principes van naastenliefde, grond- en mensenrechten, die zijn verankerd in democratische staten, dat het bij het opstellen van de Neurenberger Rassenwetten (1937) behoefte had aan een formeel omweggetje: Ja, Duitsland was voor gelijkheid en mensenrechten, behalve voor "ondermensen", zoals Joden, Zigeuners en Slaven. Die drie laatstgenoemden moesten weg, mochten niet met Ariërs trouwen, niet met het openbaar vervoer mee, enz.

En wat is het verschil met Wilders? Ook hij bewijst lippendienst aan mensenrechten, democratie en vrijheid van meningsuiting. Alleen: Voor mensen, niet voor ondermensen, die ongeneselijk zijn beïnvloed door "een misdadige ideologie". Nu in zijn ogen iedere Moslim ontmenselijkt is, staan de rassenwetten voor de deur. Geen Moslims meer in het openbaar vervoer. Speciale "dhimmi" (pardon: "kopvodden"-) belasting. Deportatie van "miljoenen" moslims uit Europa (Wilders in Kopenhagen, juni 2009).

Het zijn de "goedmensen" die het best de waarden van de Europese culturen vertegenwoordigen. Niet de haatzaaiers.

En natuurlijk zijn "goedmensen" zoals ik, schuldig aan een soort "rassenschande". We heulen met de vijand. We hebben Theo van Gogh vermoord... (Wilders, september 2009 aan het adres van D'66 en de PvdA.) In de Weimar-Republiek lieten helaas veel oorspronkelijke "goedmensen" zich intimideren. Voor en na januari 1933. Ze gingen Joden vermijden, verontschuldigden zich voor hun slechte vriendenkring, enz.

Daarvan kan, nee: MOET, nu geleerd worden. Onderdruk het vergif dat racisme heet maar zich niet zo wil noemen. Met alle legale middelen.

Voor het te laat is.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (12)

[...] De "judeo-christelijke cultuur" bracht in de afgelopen eeuw nog het fascisme voort, het stalinisme, het Mccarthyisme, en, nog maar pas geleden, de onmenselijke folteringen in Abu Ghraib en Guantanamo. [...]

Inderdaad, en nu vraagt men ons - met het mes op de keel - of we misschien in de Islam geïnteresseerd zijn. En ons antwoord is, vooral ook na onze ervaringen met het fascisme, het stalinisme, etc., duidelijk NEE BEDANKT. Bovendien, volgens de Islam tellen het Christendom en het Jodendom NIET mee als geldige religies. Daaruit mogen we toch concluderen dat in de Islam religie op een heel andere manier gedefinieerd wordt dan wij het gewend zijn? Dan klopt het toch als wij zeggen dat de Islam duidelijk NIET een religie is?

January 9 | Unregistered CommenterMichael Jacobs

DE Islam bestaat niet. Er zijn Soennieten, Shiiten, Soefis, enz. Soennieten in Marokko en in Senegal zijn andere Soennieten dan die in Indonesië. Of deze vormen van Islam al dan niet religies zijn, laat ik me niet door Wilders vertellen.
Voorzover ik weet, bestaan er in alle religies in bepaalde tijdperken, stromingen, die ergens in hun religie een rechtvaardiging vinden voor wat we hier voor het gemak dan maar ook "terreur" zullen noemen tegen andersdenkenden. Joden en Christenen bepaald niet uitgezonderd!
Tientallen miljoenen mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden, zieken, enz. "uit Europa deporteren", zoals Wilders onder andere in Kopenhagen verklaarde te willen, alleen omdat ze (oorspronkelijk) een godsdienst aanhangen, die, net als andere godsdiensten, z'n fundamentalisten en extremisten kent, is een criminele opmaat naar het invoeren van regels, zoals die in de Neurenberger Rassenwetten van de Nazi's waren vastgelegd.
Ik ben ervan overtuigd, dat jij, noch de overgrote meerderheid van de Wilders-aanhangers, fascist of racist zijn. Dat waren de miljoenen leden van de Nazi-partij ook niet.
Hitler verleidde de Duitsers (en vele Nederlanders) met een mythe over raszuiverheid. Fortuyn en Wilders verleid(d)en de Nederlanders met een mythe over cultuurzuiverheid: een ideaalbeeld van een ongemengde-, warme samenleving, zoals die ooit bestaan zou hebben in de lage landen.
Michael: Word wakker! Wilders' luilekkerland heeft nooit bestaan en komt er ook nooit.

January 9 | Registered CommenterHuib

Je debateert op oneerlijke wijze. Terwijl Moslims zélf uitdrukkelijk in naam van de Islam met hoofddoeken en met geweren zwaaien, zeg jij dat de Islam niet bestaat. Met andere woorden: we moeten ons gewoon niets aantrekken van de Islamitische uniformen en het gelijktijdig daarmee verschijnende Islamitische geweld. We moeten de sluipende Islamitische bezetting gewoon negeren. Zelfs wanneer Moslims onze kunstenaars en volksvertegenwoordigers onder het roepen van de kreet 'Allah akbar' ('Allah is groter dan andere goden') pogen te vermoorden, mogen wij zulk gedrag niet opvatten als uitdrukkingen van een levensbedreigende pseudo-religie. Misschien is dat is het punt: zolang wij de Islam niet begrijpen, omdat wij zo ontzettend dom zijn en op ons achterhoofd gevallen, is de Islam hier niet welkom!

January 9 | Unregistered CommenterMichael Jacobs

Voor jou is alles wat niet in Wilders' straatje past "debatteren op oneerlijke wijze"? Dan hebben we elkaar niets meer te zeggen. Have a good day and may another inconvenient truth not come your way.

January 9 | Registered CommenterHuib

Nee, jouw oneerlijkheid bestaat uit het feit dat je een moeilijk gepreksthema steeds ontwijkt. Sterker nog, volgens jou bestáát de Islam niet eens. Naar je eigen Westerse maatstaven gemeten is de Islam echter een criminele manier van denken: neem bijvoorbeeld het opzettelijke gebrek aan vrijheid van godsdienstkeuze, politieke oppositie en vrouwenrechten. Geert Wilders durft het Islamitische systeem wel te kritiseren, jij niet. Ik vermoed daarom dat jij - net als vele anderen - lijdt aan het Stockholm-syndroom, want je identificeert je met hen die je onder schot houden.

January 10 | Unregistered CommenterMichael Jacobs

Dit artikel gaat niet over "de" Islam, maar over agitprop en haatzaaien door de heer Wilders.
Er bestaan goede boeken over Moslims en de oorzaken van de golf van terrorisme vanuit (en in) het Midden-Oosten. Lees die eerst eens, voordat je hier weer kreten en beledigingen komt opschrijven.

January 10 | Registered CommenterHuib

Het is een pavloviaanse reflex: zodra het onderwerp 'Islam' (letterlijk: onderwerping) naar boven komt, draai je weg. Wens jij echt dat de huidige trend zich voortzet en dat Nederland en Europa dus in de loop der komende decennia zullen verworden tot Moslimland - waar vrouwen verplicht gesluierd gaan, waar men bij diefstal handen afhakt, waar men Hitler openlijk vereert en de Holocaust als een verzinsel beschouwt, en waar Christenen en Joden omwille van hun geloof mishandeld kunnen worden en onderdrukt? Want zo ziet het leven er uit in vrijwel elk gebied ter wereld waarin Moslims uitkomen boven een bepaald percentage van de bevolking. Niet Geert Wilders ziet spoken, maar jij, Huib! Word toch wakker en leg de excuses die je in de boeken vindt opzij! Houd op je vrijwillig aan die gewetenloze, anti-sociale tiran die men Allah ('De god') noemt te onderwerpen! Bevrijd je van het juk der leugens over de Islam! Als het leven in een Islamitische omgeving werkelijk zo fantastisch is, waarom komen er dan duizenden keren méér Arabieren hierheen dan omgekeerd?

January 10 | Unregistered CommenterMichael Jacobs

"Zeg, ken jij de Muzelman (3x)?
Hij doet heel stoute dingen!

Samen kennen wij de Muzelman (3x)
Hij hoort niet in onze kringen!"

(Nieuwe versie van liedje voor "Kinderen Voor Kinderen", als Wilders en jij oit aan de macht komen. :)

January 13 | Registered CommenterHuib

Da's wel een heel zwak, en bovenal ontwijkend antwoord: je dreigt het niet te winnen, en dus ga je maar een flauw liedje verzinnen. Tsk tsk.

Dat Wilders haat zaait staat buiten kijf, hij drijft op xenofobie en populisme, een slechte combinatie. Maar ga hem en zijn verderfelijke gedachtengoed dan te lijf met goede argumenten, en niet met flauwekul. Gemiste kans.

March 1 | Unregistered CommenterMarc

Michael Jacobs,

Na het lezen van je reacties rees bij mij de vraag of je er daadwerkelijk van overtuigd bent dat het uitsluiten van Moslims in Nederland zal leiden tot een structurele oplossing? Is de periode van geweld geen fase waarin culturen elkaar ontmoeten, wat simpelweg moeite kost? Misschien juist door het omgaan met mensen die de Islam aanhangen, en dat ook tijd te gunnen, kunnen we leren om samen te leven; elkaar accepteren ondanks de verschillen die zullen blijven bestaan. Dit in plaats van het voorstel van Wilders om islamieten consequent uit te sluiten van de Westerse wereld.
Ik ben ervan overtuigd dat je het niet met me eens zult zijn, maar beantwoord alsjeblieft deze vraag: indien het probleem vooral ligt in het geweld, denk je dan dat uitsluiting uiteindelijk dat geweld zal voorkomen?

June 16 | Unregistered CommenterFrank

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>