Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Virginité lilloise: Jésuitisme juridique [FR] | Main | Ulfkotte-Preis: Jetzt Paneuropäïsch! [DE] »
Tuesday
Sep302008

Verdonk jokte over PSP - Uitburgeren! [NL]

Rita voelt Nattigheid... (Bron: TON Website)

Toen in 2006 bleek, dat Ajaan Hirsi Ali twaalf jaar geleden gejokt had over het land waar ze vandaan kwam, en over de reden, waarom ze van land en opvattingen wilde wisselen,was minister Rita Verdonk onverbiddelijk: Het lidmaatschap van de Nederlandse burgermaatschappij ontnemen. En wel: Onmiddellijk!

Bericht van hedenavond:

Rita Verdonk geeft lidmaatschap PSP toe
Uitgegeven: 29 september 2008 23:34

AMSTERDAM - Rita Verdonk heeft maandag toegegeven dat zij toch lid is geweest van de Pacifistische Socialistische Partij (PSP).
Nova heeft de hand weten te leggen op de ledenadministratie van de PSP, waaruit blijkt dat Verdonk zich in april 1978 aanmeldde als lid van de partij.
Vorige week ontkende Verdonk nog stellig ooit actief lid te zijn geweest van de PSP. "Ik heb me vergist", gaf de politica maandag in het tv-programma toe. [...]
Behalve Wilders, was toen de hele Kamer het met haar oneens. Pas na hevige druk van de regering en van haar toenmalige partijgenoten van de VVD, gaf ze half en half toe.

Als blijkt dat je gejokt hebt over je herkomst: Regels zijn Regels!
't Zijn niet MIJN regels. Voor mij hoeft 't niet. Maar:
Het Partijcomité van Toezicht (als zoiets tenminste in TON bestaat), weet nu wat hun te doen staat: Rita royeren!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Verdonk jokte...
    Post Overgenomen

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>