Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace
« Wilders' Fitna. Hier englische Version und Enthüllung der Fehler 27.3 [DE] | Main | Wilders' Fitna: Bekijk'm hier... En deel in de plaatsvervangende schaamte 27.3 [NL] »
Thursday
Mar272008

Wilders weet niet waarover hij het heeft 27.3 [NL]

Wim de Bie in zijn Bieslog (VPRO) was er vanmiddag snel bij, om een kardinale FOUT van Wilders in zijn film in het zonnetje te zetten.

DE film (2)

In de film is een foutje geslopen. De foto van de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., is verwisseld met de foto van rapper Salah Edin.
Die kan er wel om lachen.
Bieslog%20foto%20rapper.jpeg
'De foto van Edin werd gemaakt voor de hoes van zijn album 'Nederlands grootste nachtmerrie'. Met het plaatje refereerde de muzikant bewust naar de wijdverspreide foto van zijn beruchte landgenoot.
"We wilden aantonen dat de gemiddelde Nederlander denkt dat iedere Marokkaan met een baard als Mohammed B. is", vertelt De Koning (de baas van Edins platenlabel). "Dat blijkt nog altijd relevant."'

Stel je eens voor, dat Wilders per ongeluk een foto van Udo Ulfkotte zou hebben gebruikt!
Dan zou hij er niet zo gemakkelijk zijn afgekomen als Wilders bij deze coole Marokkaan...

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>