Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace
« Chris Aalberts en de #bakkeromdehoek (NL) | Main | Onderbelicht: Mannen zoals ik die niet genoeg "nee" zeggen »
Friday
Jan302015

De #PVV verkracht zonder meer moslim-#baarmoeders in de 2e Kamer!

Ik was even weg. Niet dat dat wat uitmaakt. De vertruttisering van Nederland ging gewoon door.

Intussen kon namelijk de geachte afgevaardigde van de PVV, de heer Machiel! #DeGraaf, namens Geert, verkondigen dat Nederland wordt bedreigd door de #baarmoeders (uterussen) van moslim-vrouwen.

Je zou verwachten, dat heel Nederland opstaat tegen dergelijke Nazi-praat. Maar nee hoor. Iedereen schijnt vergeten te zijn hoe Hitler's NSDAP joodse vrouwen beschuldigde van overweldiging van het Germanisme door middel van geboortes.

Bezetting: In Nederland werden gemengd gehuwde Joden verplicht tot sterislisering. Om te voorkomen, dat ze werden uitgezet naar Auschwitz onderwierpen zich vele Joodse mannen aan dit ritueel. 

Maar wat gebeurde in de Tweede Kamer, toen Machiel de moslim-baarmoeders aanviel?

Niets dus.

De voorzitster (#Albayrak) had kunnen vragen:

"Bedoelt u mijn baarmoeder, geachte afgevaardigde? Bedoelt u de baarmoeders van door het Nederlandse volk gekozen afgevaardigden van D66, PvdA, VVD, CDA of anderen?"

En Machiel zou hebben geantwoord dat hij alleen maar bedoelde dat dergelijke vrouwen moesten worden gevolgd als mogelijke terroristen.

Maar dat gebeurde niet. En dat is een eeuwige schande voor de Nederlandse democratie.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Het zou natuurlijk sterker zijn als je de moeite zou nemen, dan ook even daadwerkelijk met voorbeelden te komen - met passages uit Der Stürmer, Völkischer Beobachter, boeken of praatjes van Julius Streicher of Alfred Rosenberg, danwel andere propaganda van de nazi-partij - dat de nazi's dezelfde beeldspraak gebruikten.

Nu blijft het bij een bewering van jouw kant dat ze dat deden. De lezer mag zelf maar googelen wat en hoe en waar. Moet ik dan zoeken op 'Gebärmutter', 'Mutterleib', 'Schoß' +... ? Of is het de bedoeling dat iedere lezer de universiteitsbieb in duikt naar metaforen in nazi-propaganda en zo een stukje academische Hausarbeit maakt?

Lijkt me allemaal wat teveel gevraagd: wie stelt heeft de bewijslast... dus Huib, kom maar over de brug met voorbeelden. We hebben scherpe munitie nodig om de huidige culture war te winnen; met losse flodders raak je niks.

February 1 | Unregistered CommenterTjerk Muller

Je hebt gelijk, Tjerk. Ik ga een meer doorwrochte versie schrijven. De post is het product van een machteloze woede-aanval. Moest niet gebeuren :-(

February 3 | Registered CommenterHuib
Comments for this entry have been disabled. Additional comments may not be added to this entry at this time.