De #PVV verkracht zonder meer moslim-#baarmoeders in de 2e Kamer!
30-01-2015
Huib

Ik was even weg. Niet dat dat wat uitmaakt. De vertruttisering van Nederland ging gewoon door.

Intussen kon namelijk de geachte afgevaardigde van de PVV, de heer Machiel! #DeGraaf, namens Geert, verkondigen dat Nederland wordt bedreigd door de #baarmoeders (uterussen) van moslim-vrouwen.

Je zou verwachten, dat heel Nederland opstaat tegen dergelijke Nazi-praat. Maar nee hoor. Iedereen schijnt vergeten te zijn hoe Hitler's NSDAP joodse vrouwen beschuldigde van overweldiging van het Germanisme door middel van geboortes.

Bezetting: In Nederland werden gemengd gehuwde Joden verplicht tot sterislisering. Om te voorkomen, dat ze werden uitgezet naar Auschwitz onderwierpen zich vele Joodse mannen aan dit ritueel. 

Maar wat gebeurde in de Tweede Kamer, toen Machiel de moslim-baarmoeders aanviel?

Niets dus.

De voorzitster (#Albayrak) had kunnen vragen:

"Bedoelt u mijn baarmoeder, geachte afgevaardigde? Bedoelt u de baarmoeders van door het Nederlandse volk gekozen afgevaardigden van D66, PvdA, VVD, CDA of anderen?"

En Machiel zou hebben geantwoord dat hij alleen maar bedoelde dat dergelijke vrouwen moesten worden gevolgd als mogelijke terroristen.

Maar dat gebeurde niet. En dat is een eeuwige schande voor de Nederlandse democratie.

Article originally appeared on HUIBSLOG (http://huibslog.huibs.net/).
See website for complete article licensing information.