Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Een westelijke tak van de zijderoute | Main | Vendredi 20 juillet, Bruxelles »
Monday
Jul232012

Naar Regensburg, Bayern [NL]

Eindelijk, eindelijk begint het een beetje zomer te worden. Zelfs in Brussel. En nu moet ik op weg... Zie hier het raampje met uitzicht op de zonnige tuinen van mijn buren op zondag 22 juli! De Renault Kangoo staat zwaar beladen buiten te wachten. Het trouwe beestje haalt nauwelijks 120. Dus, Mark, dus Geert, wat moet ik met 130 of 140? De auto vervoert een deel van m'n hebben en houden naar het paviljoentje in het dal van de Maritza. Het is een tocht van 3 dagen. Dank zij de iPad blijft u op de hoogte.

En als ik straks langs Frankfurt a/M kom, dan zal ik bedenken, dat er in Duitsland gelukkig ook nog goede journalisten en columnisten zijn. De Frankfurter Rundschau rekende zoëven genadeloos af met de mega-haatblog "PI" en met Wilders-vriend en -apostel Michael Stürzenberger. Feitelijk relaas. Ze doen niet voor Breivik onder. Link: https://twitter.com/huibree/status/227156930966208512

Als ik straks in Regensburg tijd heb, gaat een vertaling op Krapuul.nl

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Vaia con Dios, Huib! Veilige reis en veel plezier ginds in Bulgarije, waar mijn jongste petekind woont.
Traag reizen heeft ook z'n voordelen, je ziet tenminste iets van het landschap!

Roos.

... en 3000 kms in de auto, alleen, zijn heel inspirerend! Dit kleine serietje gaat verder, met beschrijvingen, herinneringen en associaties.
Waar is je petekind in BU? Ik heb een piepklein huisje aan de stroom bij Parvomaj, Oblast Plovdiv. Waar het rozenwater vandaan komt.

July 24 | Registered CommenterHuib

Hij woont in Sofia. Hij heeft daar een bedrijf opgericht dat 'sleutel-op-de-deur' call centers organiseert voor bedrijven.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>