Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Vendredi 20 juillet, Bruxelles | Main | Begrafenis zelfmoordslachtoffer van barbaars Nederlands uitzettingbeleid [NL] »
Friday
Jul202012

Donderdag 19 juli 2012

Donderbuien, bliksemschichten en koudegolven onder 12°.
Ik probeer met u te spreken, lieve volgers.
Maar de pensioen-machines kennen slechts "down".
Wat moet ik doen?
Ik zou genoegen nemen met een kleine AOW, een beetje ABP
èn verder een paar ploep-euros van PGGM, en Nationale-Nederlanden,
èn honderd euros van de gemeente Amsterdam.
Maar het is niet genoeg, lieve mensen, om mijn jongste dochter
te laten studeren.
`Moet zij het slachtoffer worden van Rutte en z'n kornuiten?
Nee! Ik sta voor mijn engagement: Ze zal heel Europa kennen!
Ik ben een economisch vluchteling in het dal van de Maritza!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>