Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace
« Wilders' 10 Walgelijkste [8]: En het Recht is een ijdel woord... | Main | Wilders in Rome (1): White supremacism, wild mythology [EN] »
Monday
Apr042011

Wilders' 10 Walgelijkste [7]: Een Guantanamo voor moslims in Nederland

In het najaar van 2007 bezocht Geert Wilders het kamp der schande, dat Obama in januari 2009 zou besluiten te willen sluiten. Geert (of was het Bosma?- de stukken op de PVV-site zijn niet ondertekend) vond het martelkamp een prachtig idee. Het is onbegrijpelijk dat in de recente discussie over de tekening van Adriaan Soeterbroek bij de Joop, niemand dit uiterst walgelijke opinie-stuk uit de Wildershoek heeft vermeld.

Want, wat meldt ûs haatpruikje den volke? Hij is op bezoek geweest in Guantanamo. En hij vindt zo een concentratiekamp een prima idee.

Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum, waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden.

Even goed in de tijd plaatsen.  President Bush en zijn vice-president werden al niet meer serieus genomen (we hebben het over najaar 2007). Dat vermeende verdachten via, onder andere, Europese vliegvelden en martelcentra naar Egypte, Marokko, Baghram (in Afghanistan) en andere martelcentra werden vervoerd, was al bekend. Polen, Litouwen en Roemenië werden ervoor veroordeeld door de EU. Maar voor Wilders, geen probleem.

Ze worden, die moslims, g.dbetert, in de watten gelegd:

Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raakt voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt. Moet u nagaan.

Het is bijna niet te geloven. De Amerikanen zijn bezig, om de taliban vet te mesten! Maar Geert (of zijn satraap) heeft ons een belangrijke suggestie te doen: Wij moeten in Nederland OOK een Guantanamo inrichten voor moslims. En geen rechters met scrupules erbij. Nee. Administratieve hechtenis. Alleen al het denken over sharia moet worden bestraft. Ze moeten worden geïnterneerd, zonder veroordeling en zonder beroep:

Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. Ik stel me dat als volgt voor. Sinds een paar jaar houdt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een aantal Nederlandse moslims in de gaten. Sinds de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 heeft de AIVD haar informatie ondergebracht in de zogenoemde Contra Terrorisme Infobox, een samenwerking van de AIVD met onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. Een deel van die in de CT-Infobox ondergebrachte personen kunnen dan ook wat betreft hun gedachtegoed en bereidheid tot geweldpleging op één lijn geplaatst worden met Samir Azzouz en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.

Wilders zegt het immers zelf:

Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd.

Geert heeft een prima voorbeeld voor hoe dat zou moeten.

In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.

In Israël is dat dus al voorbeeldig geregeld. 750.000 Palestijnen zitten in administratieve gevangenschap. Ze worden gemarteld, gehersenspoeld en vernederd. Dat moet in Nederland ook kunnen!

Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.

Dat was, najaar 2007, dus drie en een half jaar geleden, wat Wilders wenste. Sindsdien heeft hij zijn eisen voor een buiten-juridisch onderdrukkingsaparaat alleen maar opgeschroefd. In 2007 voorzag hij nog een rol voor de onafhankelijk toetsende rechter (na 6 maanden, weliswaar). In 2011 is dat element van de democratische rechtsstaat al verdwenen. Rechters moeten een quotum aan straffen uitdelen, anders worden ze welzijnswerker.

"Tuigdorpen"

De voorkeur voor gesloten kampen van onze Lijder kwam ook al tot uitdrukking toen hij sprak over "tuig". Jongetjes en meisjes die drie maal over de schreef gaan moeten met hun ouders, broertjes en zusjes, naar het Tuigdorp. Absolute ontkenning van de mooie resultaten die de vermaledijde "welzijnswerkers" behalen met hun inclusieve benadering.

Het enige wat, vooralsnog, overdreven was in Soeterbroeks tekening, is de douche-ingang voor de gevangenen. Wilders bepleit (nog) geen genocide. Ook de Nazi's besloten pas in februari 1942 tot de Endlösung. Tot dan toe gaven ze zich uit voor beperkt-beschaafde personen, wie een genocide vreemd was.

Als je begint met mensen op vage verdenking op te sluiten in gesloten kampen, meneer Wilders, dan is de genocide niet ver. De door vele Serven vereerde volksdichter en psychiater Karadzic, die nu in Den Haag voor zijn internationale rechters staat, meende ook alleen maar dat moslims niet-integreerbaar zouden zijn. Zijn satrapen en militairen brachten dat in Srebrenica in praktijk. Resultaat: 9000 doden.

Als er een echte internationale justitie bestond, was Wilders al lang geleden aangeklaagd.

-------

Het kampen-complex van Geert is de zevende aflevering bij Krapuul.nl van "Wilders' 10 Walgelijkste".

Eerder verschenen op Krapuul:

Hierbij is iedereen hartelijk uitgenodigd om suggesties in te zenden bij Krapuul. Het zou me niets verbazen, als we méér dan 10 walgelijkste uitspraken vinden. Dat is geen enkel probleem, verzeker ik u.

Serietitels zijn geduldig. We passen het gewoon aan. Enjoy!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend