Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Toch jammer, dat de rechtbank paranoïde 'getuige-deskundige' Spencer in het Wilders-proces niet hoort... [NL] | Main | Belgium Upside Down [EN] »
Thursday
Apr292010

Buitenland-program van de PVV werd geschreven door Jisraël Beteinu [NL]

Afschaffen van de internationale rechtsorde. Christelijke Palestijnen naar Jordanië verdrijven. De politie militariseren. Geen ontwikkelingshulp meer. De VN negeren. 
Hier is het programma van Wilders' PVV voor de buitenlandse politiek van Nederland:

Dat zijn de ultra-radicale kernpunten uit het PVV-verkiezingsprogram, afdeling buitenland, pagina 41 tot 43.
Je kunt er natuurlijk om lachen. Maar je zou je, vind ik, eigenlijk moeten schamen, als Nederlander, dat een -naar verwachting- grote kamerfractie dergelijke onnederlandse onzin verstopt in zijn program.
Ja, "verstopt"! Want het verhaal wordt omgeven door "redelijke" eisen, die overeenkomen met, hou je vast!, de standpunten van "ruggengraatloos links", de PvdA!
Met de redelijke standpunten zijn we gauw klaar. Er zijn er maar twee.

Het eerste is, dat Nederland zijn dure geld niet moet steken in het Amerikaanse JSF programma voor een opvolger van de F16 straaljager. Dat komt overeen met wat PvdA-buitenlandspecialisten als Frans Timmermans  ook vinden. Op Facebook zegt hij vandaag, dat hij "...wonders if the JSF huggers in NL have read SG Rasmussen's speech. NATO has too many fighter aircraft, he said. We urgently need other capabilities, he said. But Jack has made up his mind and will not be confused by the facts." Waarbij "Jack" vermoedelijk de huidige vervangende defensieminister is.
Pikant is natuurlijk, dat Geert Wilders, toen nog VVD-kamerlid, altijd met volle overtuiging VOOR die ongelukkige Nederlandse deelname aan het JSF-project heeft gestemd.

Het tweede redelijke standpunt is Wilders' ondersteuning van de PvdA-positie, dat we militair uit Afghanistan weg moeten. De PvdA heeft daarom zelfs met het CDA gebroken. Alleen verzint Wilders een heel particuliere reden daarvoor. Niet de militaire missie is fout, maar de opbouw-missie. Die houdt immers in, dat Nederlandse militairen OOK helpen om de door de oorlog verwoeste kerkgebouwen, in dit geval, o griezel!, moskeeën, te herstellen. In het vroegere Nederlandsch-Indië verdeelden de officieren bijbels en korans aan de Molukse huursoldaten die op Java en Sumatra het vuile werk opknapten voor de koloniale heersers. Tradities zijn taai, bij het Leger. Dus werden er korans uitgedeeld in Afghanistan aan trouwe soldeniers. Wilders, hoewel grootgebracht in de goede oude indo-traditie, viel bijna van zijn stokje toen hij hoorde, dat er korans werden verdeeld onder onze trouwe Afghaanse bondgenoten in Uruzgan. Kamervragen, wilde beschuldigingen, - niets was te gek. Wilders wil dus niet uit Afghanistan, omdat het een verloren zaak is, maar omdat je daar moet samenwerken met ... MOSLIMS!
De PVV zegt het zonder omwegen:
Nu komen de onredelijke en uiterst gevaarlijke buitenland-standpunten van Wilders.
De Israel-paragraaf van de PVV is natuurlijk het gekste wat je maar kan bedenken:
Tien zinnen. Tien leugens. Vooraf: Dit wordt geschreven door iemand die van jongs af aan solidair is geweest met het fantastische avontuur van de jonge mensen die in Palestina een solidaire, progressieve en werkbare gemeenschap hebben opgebouwd. Ook op momenten, dat vrijwel iedereen zich neerlegde bij een verdwijnen van de Joodse staat (1973, de Jom-Kippoer-Oorlog), ben ik solidair gebleven met mijn vrienden in Israël. Niet met de atoombom-dreiging, maar met het voortbestaan van Israël als legitieme staat in het Midden-Oosten.
Kom me dus niet aan met beschuldigingen van "antisemitisme". Mijn familie, mijn kinderen, en ikzelf zijn Joods genoeg. Wat beweren deze valse vrienden van Israël?:

"...Israël is het centrale front in de verdediging van het Westen". - Israël is helemaal niet opgericht om het Westen te verdedigen. Het heeft zijn bevrijding moeten bevechten TEGEN het "Westen", in de vorm van de Britse mandaats-bezettingsmacht. Israël heeft belang bij vrede met zijn buren. Het is een land van het Midden-Oosten. Of het Christendom overleeft, zal Israël een zorg zijn.

"...daarom moeten we alles op alles zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen, te stoppen." - Ik ben links, ik wil dat Israël leeft. Ik ken heel veel Moslims, die Israël het leven gunnen. De PVV demoniseert mij. Wat zijn mijn rechten? Mag iemand in Nederland mijn innerlijke overtuiging zo criminaliseren?

"...territoriale concessies ... onverdedigbare grenzen" - Vooralsnog bezet Israël territoria die NIET tot Israël behoren. Overdracht van die gebieden aan hun bewoners, is een dure internationale plicht. En wat zijn "onverdedigbare grenzen"? In een tijd van ballistische projectielen, is geen enkele grens "verdedigbaar". Veiligheid voor Israël kan alleen worden verzekerd door verdragen en overeenkomsten met zijn buren. Plus garanties van de VS en van de Europese Unie. Het "grens"-argument wordt alleen gebruikt, om de Palestijnse inwoners uit Israël en uit de bezette gebieden te verjagen.

"Het is geen territoriaal maar een ideologisch conflict. Een conflict tussen de Rede van het vrije Westen en het barbarisme van de islamitische ideologie." Israël heeft helemaal geen ideologisch conflict met de Islam. Het accepteert de Islam en doet geen moeite om moslims tot het jodendom te bekeren. Het kan de Israelis ook niets schelen, of Arabieren christelijk dan wel moslim zijn. De huidige meerderheid wil gewoon niets weten van Arabieren. De christelijke arabieren van Bethlehem en van Nazareth worden even hard gediscrimineerd als de Arabische moslims van Hebron, Gaza en Galilea. Wie, van binnen of buiten de PVV, vraagt nu eindelijk eens aan Wilders, of hij de joods-christelijke traditie van Palestijnen en Libanezen ook verdedigt tegen Israëlische willekeur?

Kortom, het Israël-verhaal in het PVV-program hangt van leugens en onnederlandse discriminatie aan elkaar.
Als het daarbij nu maar was gebleven, zou je het als een hobby kunnen afschrijven. Maar nee. Het hele conclusie-gedeelte (hierboven, in zwart) is afgestemd op de wilde fantasieën van Israelisch en Amerikaans uiterst Rechts.

Gaan we de punten even na.
De huidige Israëlische regering heeft grote bezwaren tegen de VN. Immers, de "internationale rechtsorde" verzet zich tegen de bezettingspolitiek, bij voorbeeld, van Israël. Nederland daarentegen, heeft groot belang bij het handhaven van de internationale rechtsorde. Zodoende kan ons land zich beschermen tegen overheersing in de EU, tegen manipulaties van niet-democratische staten, en, meer in de lijn van ons geld-bewustzijn: de Haagse internationale gerechtshoven zijn, voor een partij die in de Haagse gemeenteraad zit, toch echt wel van belang voor de werkgelegenheid en de economie van de stad.
Trouwens, hoe kan je aan de ene kant de internationale rechtsorde (in de zin van de laatste Bush) afschaffen, maar aan de andere kant een internationaal proces organiseren tegen de Iraanse president Amadjinedad?
Frontlijnstaten tegen de Islam: Turkije, bij voorbeeld? Een laïcistische staat, geleid door een soort CDA. Of China? De PVV voor een vrij Tibet, of juist ertegen? Hoe kom je er bij, dat Denemarken of Zwitserland "bedreigd" zouden zijn door "de" Islam? Is de PVV tegen de Kosovaarse immigratie in Zwitserland? Is de PVV misschien tegen een onafhankelijk Kosovo? Steunt de PVV misschien stiekem de Servische revanchisten?
En dan komen de aanvallen en verdachtmakingen tegen de kerkelijke (ICCO) en neutrale (NOVIB) ontwikkelingshulp. Die worden omschreven als: "anti-Israël-industrie". Op zich al een grond voor een aanklacht wegens smaad. De moedige jonge mensen die voedselhulp verzorgen aan hongerige (christelijke!!!) Ethiopiërs, aan (meestal ook christelijke) Afrikanen, die bronnen aanboren en havens aanleggen, ze worden door de vlaggedragers van de PVV in de steek gelaten.
De verdrijving van christelijke en moslim-Palestijnen naar Jordanië. Behalve Israel Beteinu, durft geen enkele grote Israëlische partij een ethnic cleansing van Palestijnen zo expliciet aan de orde te stellen. De PVV wel. Dat wil zeggen: Wilders. Want ik maak me sterk, dat de meeste PVV-kandidaten helemaal niet begrijpen wat hier wordt bedoeld. Gidi Markuszower wist het misschien wel, maar deze nummer 5 op de lijst heeft de pijp aan maarten gegeven.
Jeruzalem als site voor de Nederlandse ambassade? Zelfs de VS handhaven hun ambassade in Tel Aviv, net als alle andere normale staten. Jeruzalem-West kan heel goed de hoofdstad van Israël worden, zodra Israël de afspraken van Oslo nakomt en Jeruzalem-Oost weer overdraagt aan de Palestijnen.

Conclusie: Wilders' buitenland programma heeft niets, maar dan ook niets te maken met Nederlands belang. Het is een neerslag van wilde dromen van Amerikaans en Israëlisch uiterst rechts.
Volgens mij, gelooft Geert Wilders er zelf ook niet in.
Maar het is misschien goed voor een paar duizend extra euros voor de kassa...PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (5)

Zal mijn reactie volgens goed links gebruik beginnen, in een donker vervallen kamer met een verkleurderde poster van Che Guevara, hiernaast een flets rood bevlekt boek van Karl Marxx heeft Huib Riethof een poging gedaan om een essay te schrijven. Hij voelt zich eenzaam en verlaten in zijn revolutionaire strijd, steeds meer kameraden laten het gedachtegoed vallen. Wonende in het Brusselse, kijkt hij uit op de speelplaats vol kinderen, waarvan het opvallend is dat de meisjes allemaal zijn voorzien van een hoofddoek. Door de vele buurtgenoten uit het middenoosten, is het voor zijn kinderen niet meer veilig om langs te komen. Vanuit dit perspectief schrijft hij zijn stuk met als titel "PVV-verkiezingsprogramma, afdeling buitenland".
Zoals de schrijver reeds aangaf is hij een aanhanger van links, hij verwijst simplistisch naar Jisrael Beteinu en gebruikt dit onmiddellijk om een associatie met hun standpunten te maken. Net als al zijn kameraden heeft hij natuurlijk veel problemen met de Israel-paragraaf van de PVV, sluimerend antisemitisme en het succes van Israels kapitalisme zijn een stap teveel voor Huib Riethof.

April 29 | Unregistered CommenterLib Hinnus

Huib, zou je jezelf niet veel problemen besparen door ineens en voorgoed "linkse"moslim te worden? Moet jij nu zo oud zijn geworden om nog altijd in die belachelijke linkse fabeltjes te geloven?

Ik vraag me trouwens af waar je je druk om maakt, Wilders komt er toch nu niet en nooit niet aan te pas, ondertussen broeden de moslims rustig voort-Jihad via de baarmoeder-zodat ze het linkse kiezersareaal kunnen gaan vervoegen.

Ik attendeerde dhr B Barnard nog op je schrijfseltjes maar hij bedankte ervoor om die te lezen, ik vond zijn reactie wel spits: "er is een ondergrens qua niveau die ik niet wens te overschrijden " :-)

April 29 | Unregistered Commentermercator

@Lib Hinnus: Fijn dat je (in de oorspronkelijke versie van je commentaar), de kern van mijn betoog onderschrijft. We zijn het ook eens, dat Israël moet blijven. We verschillen van mening, hoe dat kan worden bereikt. Ik zie niet in, wat dat met links of rechts te maken heeft.
Ik denk dat je een vooroordeel hebt tegen links, tegen oude linksen in het bijzonder. Dat is niet erg. Tenminste, als je bereid bent om inhoudelijk te betogen.
Verder kan ik je geruststellen: de allochtone meisjes uit het beroepsonderwijs op mijn plein in Brussel dragen zelden hoofddoeken, de jongetjes zijn inderdaad vervelend (maar waar niet?) en mijn kinderen en kleinkinderen komen geregeld op bezoek.

April 29 | Registered CommenterHuib

@mercator: Je bent echt een beetje doorgedraaid. Verontschuldig je op krapuul, zoals gevraagd.
Ik ben ook blij dat Wilders op deze manier nooit aan de macht zal komen. Dat is geen reden, om de gevaarlijke onzin die in de buitenland-paragraaf van het PVV-verkiezingsprogramma staat, maar te negeren.
Als het waar is, dat de heer B. Barnard naar jou luistert, en dat hij niet wenst te reageren, dan zal hij nog lol beleven met de Franse, Duitse en Engelse versies van mijn stuk (http://huibslog.huibs.net/journal/2010/4/26/het-geval-benno-barnard-manipulatie-provocatie-infiltratie-v.html), waarvan er in het Nederlands al meerdere kopieën zijn gepubliceerd (op allochtonenweblog.nl, o.a).

April 29 | Registered CommenterHuib

@ Huib: Barnard niet, en ook niemand anders leest jouw stukjes hoor, waarom zouden ze ook. Op den duur ben ik nog de enige haha! Je dicht jezelf echt teveel belang toe. Wat betekent jouw job als "onafhankelijk consulent voor de regeneratie van probleemgebieden eigenlijk"? Dat je gewoon van een uitkering leeft en stukjes schrijft?

Ik vind het buitenland-programma van de PVV prima, ontwikkelingshulp bijv. is gewon weggegooid geld.
Wist jij dat de Palestijnen de dikste mensen ter wereld zijn ? Tuurlijk, volgevreten aan ontwikkelingshulp!

Verder zullen we maar niet ingaan op je gefrustreerd gebabbel, het heeft geen zin. Je moet je-zoals ik al aangaf-toch geen zorgen maken? Alles kan toch gewoon verder rotten en Islamiseren zoals jij het wenst.

Hoeveel geld heb je al gegeven voor je Rode Griekse vrienden trouwens?

May 4 | Unregistered Commentermercator

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>