Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Nützen des Holocaust-Unterrichts: Nicht denken in Analogien, sondern Vergleichen! [DE] | Main | Ulfkotte - Desperately Seeking shana@alexandria.cc [DE] »
Saturday
Mar062010

Waarom Holocaust-onderwijs, als je er niets mee mag doen? [NL] 6/3

1938, Wenen: Willekeurige joden worden gedwongen om de Stephansplatz te poetsen met tandenborstels.

Vernedering is een belangrijke stap op de weg van simpele rassenhaat naar ethnic cleansing. Als het goed is, wordt dat ook uitgelegd bij het Holocaust-onderwijs waarvan Wilders en ik groot voorstander zijn.

Niemand kan ons tegenhouden om na te denken, en de parallellen te zien tussen Wilders' "voorstellen" en die van de Nazis. Daar hoort geen taboe op te rusten.

Zo ook Wilders' voorstel uit 2007, om Marokkaanse hooligans het Tilburgse stadion te laten poetsen met tandenborstels...

Zie het hele artikel op De Lage Landen!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>