Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Eindelijk: Onverantwoorde ABP-beleggingen die onze pensioenen in gevaar brengen, in discussie! [NL] | Main | Die holländische Wilders Hysteria und was es mit Deutschland zu tun hat [DE] »
Thursday
Feb112010

Ambtenaar-blog: Vlaamse extremist aapt Wilders na [NL]

Vandaag een nieuw staaltje van racisme via de Nederlandse Ambtenaar Blog, uit Vlaanderen:

filipdewinterVlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter heeft vandaag in het Vlaamse parlement uitgehaald naar een vrouw met hoofddoek die op de publiekstribune de vergadering van het parlement volgde.

Dewinter eiste dat de moslima uit respect voor het parlement haar hoofddoek zou afdoen of de publiekstribune zou verlaten.

De oproep van Dewinter veroorzaakte de nodige rumoer. Ook de vrouw in kwestie leek geschrokken door de uithaal van Dewinter, maar ze weigerde haar hoofddoek af te zetten of de zitting te verlaten.

Parlementsvoorzitter Jan Peumans snoerde Dewinter uiteindelijk de mond. ‘Het stoort me niet dat die vrouw met hoofddoek daar zit. Bovendien richt u zich tot een vrouw die zich niet kan verdedigen’, aldus Peumans. De parlementsvoorzitter kreeg uitgebreid applaus voor zijn tussenkomst.

-Dat is opmerkelijk, om twee redenen (en een derde, die er minder toe doet).

  1. Peumans is een "zware" Vlaams-nationalistische (NV-A) politicus. Hij weigert zelfs om als Vlaams parlementsvoorzitter een receptie van de Belgische koning bij te wonen, omdat hij vindt, dat Vlaanderen niets met België te maken moet hebben.
  2. Hij erkent het recht van Vlaamse burgers (burgeressen) om zich te kleden zoals ze willen. Consequent, als je eraan denkt, dat Vlamingen vroeger geen Nederlands mochten spreken op sommige scholen en in de rechtszaal. Neemt de Vlaamse emancipatie die van de Moslims mee? Dat is natuurlijk de vraag, als je naar de standpunten van Dedecker en van het Vlaams Belang kijkt...
  3. Applaus voor Peumans is schaars, dezer dagen. De man irriteert menig Vlaams volksvertegenwoordiger, omdat hij zo eigengereid is.

Wat zou het mooi zijn, als ook het Nederlandse Parlement aan Geert Wilders de mond zou snoeren, als hij weer eens tekeer gaat tegen nederlandse burgers die zich niet kunnen verdedigen!

Technorati Tags: , , , , , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>