Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« How the Wilders Hysteria is Linked to Holland. Who exploits it. And how it will disappear. (4, Understanding People On the Edge) [EN] | Main | Adam Hasner verzamelt geld voor Wilders in Florida. Antiterrorisme-maatregelen maken financiële transparantie mogelijk! [NL] »
Monday
Feb012010

Wanneer distantieert Wilders zich van de steun van het Vlaams Belang? [NL]

20 januari vond een eerste procedure-zitting van het proces tegen Geert Wilders plaats in de Amsterdamse rechtbank. Niet meer dan 200 demonstranten hadden zich verzameld op Wilders' herhaalde oproep tot een landelijke demonstratie, voor het gerechtsgebouw. En een goot deel daarvan behoorde dan nog tot het vaste contingent van louche  fascistische persoonlijkheden, zoals voor eeuwig op video vastgelegd door Geenstijl.nl, en, naar later bleek, expliciet toegelaten door de Wilders-organisatie. (!)

Het Vlaams Belang vergaart bijna 20% van de stemmen in het Noorden van België. Het organiseert een deel van de Vlaams-nationalisten, die in de Eerste- en de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitsers kozen. Een ander deel vindt een tehuis bij de NV-A, die ook wil dat Brussel en Wallonië tenondergaan, maar op een nettere manier. Het VB wordt geboykot door alle andere partijen. Ongeveer, zoals ook met Wilders' PVV zou moeten gebeuren in Nederland.
De VB-leiding heeft het moslim-onderwerp ontdekt en probeert zich te profileren als de super-tegenstander van 'Eurabië"' in Europa. Vooralsnog, gelukkig, met weinig succes. Voorjaar 2008 werd het internationale Europese fascistengebroed min of meer verjaagd uit Keulen, Duitsland. (De Winter en medestanders dobberden urenlang op de Rijn rond, omdat demonstranten de halve stad hadden bezet.)
Een internationale conferentie met de uitvindster van het begrip 'Eurabia' in november 2007, Bat Ye'or, een dame uit Engeland, die als jodin verdreven werd uit Alexandrië (Egypte), bedoelde een Europees steden-netwerk tegen Eurabia te stichten. Het Vlaams Belang verzorgde de catering: vergaderzalen en hapjes in Brussel.
Griezels als "Fjordman", een blanke suprematist, die volgens sommigen betaald zou worden door de CIA *), en de beruchte "Arabist" Hans Jansen uit Nederland traden op in Brussel. De eerste ondersteunt de Serviërs tegen de "oprukkende Islam" in het voormalige Joegoslavië. Is tegen de erkenning van Kosovo, omdat de bevolking de Islam aanhangt. Hans Jansen beperkte zich tot een huilerig verhaal over hoezeer Ajaan Hirsi Ali en Geert Wilders te lijden hadden onder de linkse samenzwering in Nederland met de Islam. (Website).
Wilders heeft ooit aangegeven, dat hij graag Nederland zou willen fuseren met het Vlaamse Gewest van België. Daar hebben de gewone Vlamingen natuurlijk totaal geen zin in. Behalve het Vlaams Belang. Die zagen het wel zitten. Maar Wilders gaf niet thuis. Probeert het netjes te houden. Wat Filip De Winter ook probeert, zelfs in Israël wordt hij (terecht) gewantrouwd.
Maar op 20 januari kroop het bloed waar het niet gaan kan: De Winter en bijna evenveel demonstranten als Wilders kon verzamelen, kwamen in Brussel bijeen voor de Nederlandse ambassade. (Zie video boven!).
De voortdurende vraag aan gematigde moslims om zich opnieuw te distantiëren van dolgeworden salafisten, is beperkt gerechtvaardigd. Nu is de beurt aan Wilders.
Beste Geert, WILT u dat het Vlaams Belang zich bij u aansluit? Of wijst u dergelijke steun af, zoals ook Hirsi Ali dat doet?
Graag een DUIDELIJK standpunt. Zodat uw aanhangers weten, dat Filip De Winter gemeden moet worden!

From: De Lage landen

Technorati Tags: , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>