Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Shana en Scène (Tennessee Williams à Bohissaux, Belgique) [FR] | Main | "Blijf met je kutklauwen van onze kutmarokkanen af!" 1941 kan ook 2011 worden. [NL] »
Sunday
Dec052010

De Mufti van Den Haag spreekt in Tel Aviv [NL]

Als Wilders en Bosma zeggen “Wij Zijn Israël!”, dan doen ze dat niet uit solidariteit met verdrukten en ze lopen daarmee geen enkel risico. Neen, dat doen ze, omdat ze daarmee denken te ontkomen aan het zoeken van oplossingen in de dagelijkse Nederlandse praktijk. De spindoctors hebben immers een beter plan en het is nog goedkoper ook (Bosma): Gruwelpropaganda bedrijven met een eeuwenoud boek. En doen, alsof de Israëlis voor “ons” nu wel eens even de kastanjes uit het vuur gaan halen.

De Mufti van Den Haag

Zelfs Likud.nl voelde zich gisteravond op Krapuul.nl geroepen, om het sprookje de wereld uit te helpen, dat Israël iets tegen de Islam op zich zou hebben. De Israelis kijken wel uit, om zich voor het karretje van racisten te laten spannen. Maar Israëlisch Rechts wil dat kantje van Wilders met genoegen “gedogen”, zolang hij de Palestijnen (die ze “Arabieren” noemen) blijft voorstellen als het grootste gevaar dat Nederland en het Westen bedreigt.

We worden door de PVV-achtigen tot vervelens toe doodgegooid met de Mufti van Jeruzalem die zich door Hitler liet gebruiken om diens antisemitische program te ondersteunen. Maar lijkt Wilders niet heel erg op een soort Mufti van Den Haag, die zich door Likud en Ariel Eldad laat gebruiken, om hun anti-palestijnse program te ondersteunen?

En, voor wat hoort wat. Hitler ondersteunde in ruil voor de steun van de Mufti de Arabische bevrijdingsstrijd tegen Engelse en Franse mandaten. Dat is wat Wilders ook probeert: “Ik steun jullie sabotage van de twee-staten-oplossing. Laten jullie dan mij begaan, om onder de (valse) vlag van Israël de moslims te discrimineren.

De bedrieger bedrogen, OF: de bedrogene bedriegt?

Ik denk dat het niet “of” is, maar “en”. Ze bedriegen elkaar, maar profiteren daar ook van. De enigen die in alle gevallen bedrogen en misleid worden zijn de Nederlanders, de PVV-stemmers voorop.

Het komt Likud wel goed uit, dat Wilders in de VS, in Nederland, in Duitsland en in Denemarken dingen over de tweestaten-oplossingen zegt, die ze zichzelf niet kunnen veroorloven. Zeker, nu Geert Wilders de Nederlandse regering gegijzeld heeft. De laatste berchten uit Israël luiden, dat minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman zijn "vriend", de roverhoofdman van de PVV, voor een officiëel onderhoud heeft ontvangen.

Hoe willen Rutte en Verhagen nog steeds volhouden, dat ze niet voor Wilders' ideeën over "totale oorlog tegen de Islam met Israël als front" gecapituleerd zijn?

Omgekeerd, mag Wilders van zijn sponsors alle mogelijke sprookjes vertellen over de Palestijnen als “immigranten” in hun eigen land, erfelijk belast met het gif van de moslim-”ideologie”, geneigd tot alle kwaad en bedrog, precies zoals de “niet-westerse” immigranten in Europa.

(Dat veel Palestijnen van Joodse afkomst zijn en al veel langer christelijk dan de Friezen, bij voorbeeld, die zeven eeuwen na Christus nog de missionaris Bonifatius bij Dokkum vermoordden… dat is een hinderlijk detail, dat maar beter weggelaten kan worden. Goethe kloeg dit soort redeneringen weliswaar al meesterlijk aan in zijn bijna twee eeuwen oude “Wahlverwandtschaften”, maar de PVV maakt wel uit wat onze “wortels” zijn en wat niet.)

Wilders werkt daarbij langzaam maar zeker toe naar de parallel: “Wat Israël met de Palestijnen doet, moeten wij ook met onze “niet-westerse immigranten” doen”. Daarom past het Likud-idee van Bantustans*) op de Westoever niet in Wilders’ plaatje, maar wel dat van Eldad, namelijk verdrijving over de rivier de Jordaan heen. Immers, waar zou je in Nederland zo’n Bantustan moeten inrichten?

Wie niet ziende blind is, kan er nu echt niet meer omheen: Wat Wilders wil, is massadeportatie van moslims uit Europa.

En een Nederlandse regering die met kromme redeneringen zoiets “gedoogt”, is mijn regering niet.

————

*) Bantustans waren de “autonome” gebieden die het Zuidafrikaanse apartheidsregime reserveerde voor niet-blanken. Likud wil, als we wikileaks en anderen mogen geloven, ook eenBantustan-oplossing.
Netanijahu beschreef die onlangs aan een delegatie uit het US congres als volgt:
“Geen eigen grenzen, geen leger, geen vliegveld of haven, geen gezag over het eigen luchtruim en electronische frequenties (radio, tv, internet en mobilofoon)
en, uiteraard, Israël niet alleen erkennen, maar erkennen “als Joodse Staat”.
Waarmee de niet-joden (of niet als jood erkenden) in Israël in een moeite door ook verder uitgeburgerd worden.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Mensen vergeten de geschiedenis. Het westen en de Joden voeren oorlog tegen de rest van de wereld om hun eigen lebensraum en bestaansrecht te verzekeren. Ze vergeten dat ieder volk, vroeg of laat zijn eigen ondergang graaft, en dat dan weer anderen zullen opstaan.
Vroeg of laat zullen de Aziaten, Arabieren en Afrikanen machtiger en militair sterker worden dan het Westen. De vraag is: wat verder?
Wij, als westen, propageren "freedom", wat uiteindelijk oorlog betekent voor de rest van de wereld.
voorbeelden: kolonisatie vd rest vd wereld, Zuid-Afrika, Vietnam, Korea, Irak, Palestina, Afghanistan, etc.

Dus wie zijn wij?

oorlogszuchtige mensen, geen haar beter dan onze voorouders.

December 24 | Unregistered Commenteryour own freedom
Comments for this entry have been disabled. Additional comments may not be added to this entry at this time.