Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Afgang van de Wilders-kliek: Het verdiende Loon! [NL] | Main | Wilders-sponsor Daniel Pipes (USA) laat het blonde fenomeen vallen! [NL] »
Sunday
Nov142010

"Steunpvv" moffelt Wilders' deportatie-uitspraken in Kopenhagen weg [NL]

Naar aanleiding van het beruchte interview met Wilders voor de Deense TV, schreef ik op Huibslog (16 juni 2009):

Etnische zuivering in voorbereiding

Ik vind dat er geen twijfel meer aan kan zijn, dat we hier te maken hebben met de voorbereiding van een etnische zuivering. De slachtoffers worden aangewezen, verdacht gemaakt. Het begint met "terugsturen van wetsovertreders". Maar de volgende fase kondigt zich al aan: De Islam zelf ("criminele ideologie") is taboe. Je mag er zelfs niet meer over DENKEN. Geheel in de lijn van Wilders' verlangen om de Koran te verbieden.

Ik zag vandaag, dat de oorspronkelijke versie van de uitzending bij YouTube  is gewist. Toen ik naar een vervanging zocht, vond ik er een op de pagina van "steunpvv". Ik weet niet wie de Nederlandse onderschriften heeft gemaakt. Maar vanaf minuut 2:25 klopt er iets niet. Wilders zegt wel degelijk in het Engels, dat wanneer een Moslim "maar begint te denken aan de Sharia", hij of zij "dezelfde dag nog" moet worden gedeporteerd uit Europa. In de NL vertaling valt dat "denken" helemaal weg.

Is Geert Wilders van mening veranderd? Nee, dat kan de oorzaak niet zijn. Het komt hem en de PVV op dit moment gewoon nog niet goed uit, om al zo ver te gaan op het pad van de etnische cleansing. Daarom ook, denk, dat Wilders als door een wesp gestoken begon te protesteren, toen in het kamerdebat over de regeringsverklaring naar zijn Kopenhaagse uitspraken verwezen werd.

Hij heeft het toch echt gezegd, dat van die "tientallen miljoenen" en dat van het "zelfs maar "DENKEN" aan de Sharia".

Zou "steunpvv" misschien een beetje aan geschiedvervalsing hebben gedaan om de PVV te steunen?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.