Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Wilders in Copenhague: Ethnic cleansing of Muslims 15/6 [EN] | Main | Wilders wil terug naar eerwraak 30/5 [NL] »
Monday
Jun152009

Wilders wil etnische zuivering van Europa: Miljoenen moslims deporteren! 15/6 [NL]

Het werd dus nog gekker met Geert Wilders.

De Volkskrant bericht vanmorgen over een interview van Wilders voor de Deense televisie. Ik heb twee keer gekeken, maar hij zegt het echt: "...als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg".

De kampioen van de meningsvrijheid, van de vrijheid om te beledigen, van hem mag je zelfs niet dènken over jihad en sharia. Wilders, die zelf samen met Ajaan Hirsi Ali in 2004 nog in het serieuze NRC-Handelsblad een "Liberale Jihad" aankondigde tegen de Islam, deze parlementaire (Ji)Hadjememaar, mag straffeloos een ethnische zuivering van Europa aankondigen?

Bekijk de video en het bericht van de Volkskrant:

Update (14 nov. 2010): Bovenstaande video is intussen bij YouTube verwijderd. Ik vervang hem hieronder met een versie met Nederlandse onderschriften. Die versie is geplaatst door "steunpvv". Dat maakt, dat de vertaling van Wilders' uitspraak over "beginnen te denken aan de Sharia..." etc., niet correct is.

In het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte (october), ontkende Wilders tegenover PvdA-leider Cohen, dat hij deze en andere uitspraken (tientallen miljoenen, b.v.) gedaan zou hebben. Bewuste poging tot geschiedvervalsing dus, door "steunpvv".

Vergelijk vanf 2:25 ste minuut de Engelse tekst van Wilders met de "vertaling".

[Einde Update]

Wilders: miljoenen moslims moeten weg

Van onze verslaggever
Gepubliceerd op 14 juni 2009 22:00, bijgewerkt op 15 juni 2009 15:32

AMSTERDAM - Alle moslims in Europa die problemen veroorzaken, moeten worden uitgezet en van hun nationaliteit beroofd. Het gaat daarbij om ‘miljoenen, tientallen miljoenen’ mensen. PVV-leider Wilders heeft dit zaterdag gezegd in een interview voor de Deense televisie. [...]

Wilders heeft ‘een heel duidelijke boodschap’ voor de moslims in Europa. ‘Als je je aan de wet houdt, aan onze waarden, dan ben je erg welkom om te blijven en zullen we je zelfs helpen.’ Maar zo niet, als je een misdaad begaat, als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je nationaliteit ontnemen. Het is een rode lijn: als je die overschrijdt, sturen we je dezelfde dag terug.’

Waarden
Op de herhaalde vraag van de interviewer hoeveel van de moslims in Europa de door Wilders geschetste problemen vertegenwoordigen, zegt hij: ‘Miljoenen. Tientallen miljoenen.’ Later heeft hij het over ‘miljoenen nu’ die misdrijven plegen en ‘de sharia en het kalifaat’ willen. ‘en helaas zal dat toenemen als we de immigratie niet stoppen en niet optreden tegen mensen die tegen onze vrije samenleving zijn en zich niet aan onze waarden en de wet houden’.

Etnische zuivering in voorbereiding

Ik vind dat er geen twijfel meer aan kan zijn, dat we hier te maken hebben met de voorbereiding van een etnische zuivering. De slachtoffers worden aangewezen, verdacht gemaakt. Het begint met "terugsturen van wetsovertreders". Maar de volgende fase kondigt zich al aan: De Islam zelf ("criminele ideologie") is taboe. Je mag er zelfs niet meer over DENKEN. Geheel in de lijn van Wilders' verlangen om de Koran te verbieden.

Overdrijf ik? Laten we eens kijken hoe Radio Mille Colonnes in Rwanda de etnische zuivering van Tutsis voorbereidde. Of hoe de schijnbaar onschuldige servisch-bosnische dichter Karadzic rond 1990 de niet-servische bosniërs behandelde. Karadzic staat nu terecht voor het VN-Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Zijn opzet om over te gaan tot etnische zuivering, desnoods via massamoord, wordt bewezen aan de hand van zijn uitingen voordat de burgeroorlog losbrak.

Als we konsekwent willen zijn, moet Wilders binnenkort ook voor het internationale Strafhof verschijnen. Wie durft die klacht in te dienen?

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Wat Wilders gedachtengoed is weten we nu wel. Het gaat over kopvoddentax en het stigmatiseren van een groep mensen. Wat ik enger vind is dat 15% van de nederlanders hem een mandaat hebben gegeven. Je kunt niet om iemand heen die net de grootste winnaar is geworden van de verkiezingen. Wat in 40-45 is gebeurd zijn ze blijkbaar snel vergeten. Er zijn problemen in nederland, en die heben idd ook te maken met de intergratie van mensen. Maar DE groep waar Wilders het over heeft (marrokaanse jongeren) zijn jonge mensen die tussen wal en schip komen. Zijn voelen zich uitgekotst door de nederlandse maatschappij, en thuis moeten ze doen aan de verwachtingen: een gezin stichten, geld verdienen en de familie eer hooghouden. Ik denk dat je dit alleen met de dialoog kunt oplossen. Zodra mensen niet meer mét elkaar praten, maar óver elkaar, is de kiem voor vijandschap en geweld snel gelegd.

September 1 | Unregistered CommenterWander

Uiteraard moeten miljoenen moslims uit Europa weg, ook als ze niet moslim genoeg zijn om zich met sharia en jihad bezig te houden.
Wilders drukt zich nog heel voorzichtig uit.

October 17 | Unregistered Commentermercator

Zoals ik al eerder zei: "Mercator" uit Antwerpen, praat eens rustig met een zieleknijper. Wie weet, komt het nog goed.

October 18 | Registered CommenterHuib

Niemand leest jouw belachelijke stukjes nog hé Huib? Tja wen er maar aan, de tijd der linksmensen is voorbij, symbolisch begraven met die "geniale" Harry Mulisch. Ik had al gehoopt dat ze dat fossiel Marcel Van Dam ineens mee begraven hadden.

November 8 | Unregistered Commentermercator

Alles wat Wilders zegt is op niets gebazeerd en dus bangmakerij. Mij is opgevallen dat mensen die er op stemmen, mensen zijn die in dorpen wonen waar weinig marokkanen wonen en eerlijk gezecht niet de slimste mensen. Ik weet nog niet of je ze dat kan kwalijk nemen. Laten we niet vergeten dat het een minderheid is, die op Wilders stemt. Wat ik heel zorgwekkend vind, is dat de grote partijen willen samenwerken met iemand die etnische zuivering voor ogen heeft. Ik was altijd trots op Nederland en dat is afgelopen. Zelf ben ik ondernemer en zal verhuizen naar een ander land als deze onbenulligheid zich voortzet. Het enige wat ik zeggen kan is, laten we in godsnaam ons bazeren op wetenschap en niet op emotie en jezelf afvragen wat echt waar is. Ik denk dat de enige oplossing is beter onderwijs.

November 12 | Unregistered CommenterRo uit Nederland

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>