Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace
« Ulfkottes US-evangelikalische Gönner: Terroristen? [DE] | Main | Geen Paniek om Wilders! 9/11 [NL] »
Thursday
Nov122009

Ongewenste bondgenoten tegen Wilders: De werkgevers 12/11 [NL]

Moeten we er blij mee zijn?
De werkgeversorganisaties (VNO-NCW èn de MKB van het midden- en kleinbedrijf) doen ook een duit in het paniekzakje dat "Wilders Komt!" heet. De NRC doet kond van  een uitspraak van het "gezamenlijk beleidsbureau" van deze organisaties:

Met de PVV in de regering komt volgens ons de continuïteit van het bestuur in gevaar. En instabiliteit is schadelijk voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het is niets minder dan onze taak om dan aan de bel te trekken.”

Ja, dat is natuurlijk de taak van de werkgeversvertegenwoordiging. Waarschuwen voor mogelijke aantasting van het beeld van Nederland als handelsnatie, die afhankelijk is van ongestoorde export. Zuivel naar Saoedi-Arabië, bij voorbeeld. (In concurrentie met de Denen, wier producten wegens de Mohammed-cartoons daar een tijd lang geboycot werden).
Maar het is tegelijk ook een inmenging in de vrijheid van meningsuiting en in de onafhankelijkheid van de politiek. Daarom ben ik sinds jaar en dag tegen de overdreven "polderij" in Nederland, waarbij regering en parlement zich verschuilen achter de "sociale partners", als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden. De politiek kan daarmee weglopen voor haar verantwoordelijkheid. Trouwens, de werkgevers matigen zich ook aan, om te waarschuwen voor een regering met de SP. Foute boel. Daar hebben ze niets mee te maken. De politieke keuze is vrij en onafhankelijk. De taak van werkgevers is: "te roeien met de riemen die ze hebben". Een goede handelsman vindt altijd wel een gaatje in een veranderende wereld, niet waar?

De uitspraak van een middenveldbureaucraat (de directeur van het genoemde "beleidsbureau" heet: Niek Jan van Kesteren) krijgt een te hoog soortelijk gewicht door het falen van de Nederlandse democraten, om zelf maatschappelijke actie te genereren tegen de gevaarlijke plannen van de ondemocratische "partij" van Wilders.
Deze laatste laat zich dan ook de voorzet voor open doel niet ontgaan:

Wilders laat in een reactie weten dat de kiezer „zich niet laten misleiden door de valse informatie van deze nepwerkgevers van de overlegeconomie die zelf nog nooit een fabriek van binnen hebben gezien”.

Jasses! De man heeft hier nog eens een keer gelijk ook.

O, wat is het toch hoog tijd, om de stem des volks te laten spreken, in plaats van de stem van een verdeeld front van "gestelde lichamen" (Belgische-, pardon: Vlaamsche, benaming van officieel erkende organen).
Pak Wilders aan op z'n Amerikaanse financiering. Sluit eenmanspartijen uit van de verkiezingen. Val z'n uitspraken (in Kopenhagen en Florida) aan over zijn steun aan een "ethnische cleaning" van de Palestijnen, die maar naar Jordanië zouden moeten gaan. Zelfs Netanyahu durft zoiets niet openlijk te zeggen. Ageer tegen de "kopvoddentaks": Hoe kan de politie nagaan, of betrokken vrouw de taks wel betaald heeft? Met een halve maan en ster op de doek, te verstrekken door het belastingkantoor? Of door het onuitwisbaar inbranden van het belastingnummer in de hals van de vrouw? Ergens in Oost-Silezië heeft men daar veel ervaring mee opgedaan.

Kom op, linkse vrienden. De "Linkse Kerk" is geen schuilkerk!

(Oorspronkelijke publicatie: De Lage Landen)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

In de peilingen heeft Wilders 17% van de Nederlanders achter zich. Ik merk dat ik niet weet op welk been ik verder wil gaan.
Het rechtse been wil nog steeds net al destijds met Janmaat, negeren en denken dat het wel overwaait.
Het linkse been blijft inhoudelijk reageren, daar waar het in mijn omgeving noodzakelijk is.
Maar tegen gemene algemeenheden is een goed discussie geen optie. Dit oogstt meer tegenwerking dan voordeel. Dus hink ik zonder 2 benen rond. Af en toe blaat ik ook een algemeenheid ala de oogkleppen-foto op deze site.
Wie heeft er een goede oplossing, ik hoor het graag.
Anneke

November 13 | Unregistered CommenterAnneke Paehlig

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>