Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Books: US readers have their own shop [EN] | Main | Legal Alien in New York is integrally republished in HUIBSLOG »
Thursday
Sep252008

Verdonk: Een TON uit Cyprus [NL]

In 't Verdonkhoekje: Een TON uit Cyprus

.. <Foto: TON website>

Ik begroet een ex mede-PSP-lid (Vrij Nederland van deze week, Nova 23.9). Daar is nix mis mee. Iedereen heeft recht op zijn jeugdzonden. Ik doe niet mee met de McCarthyistische jacht op vroegere activisten, zoals die op de arme Groen-Links parlementariër onlangs. Maar je moet er wel voor uit durven komen...
Erger is natuurlijk, dat Rita zich laat betalen door de vastgoed-maffia, en, naar nu blijkt (
Netwerk, 23/9, NL publieke tv-uitzending) met zwart geld uit Cyprus (100.000 euros). En door Big-Brother tycoon John de Mol (35.000).

In DLL (juni)
onthulden we al, hoe dat werkt bij Verdonk haar partij Trots Op Nederland (TON). Sponsorbelangen vinden onmiddellijk hun weg naar de "partij"-standpunten, net zoals bij wijlen de LPF van Pim Fortuyn.
Het is hoog tijd dat de wetgever paal en perk stelt aan de financiering van politieke partijen door marktpartijen. Voorstellen liggen bij de Tweede Kamer. Nederland mag niet achterblijven bij Duitsland, België, Engeland en Frankrijk. Een bananenrepubliek ligt vlak om de hoek!

Het is niet alles GOUD wat er blinkt...
Het serieuze Financieele Dagblad bericht (24/9):

                    Zie verder in: De Lage Landen

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>