Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Bij de crematie van Arnoud 4.7 [NL] | Main | Die Leiden des guten Udos 30.6 [DE] »
Monday
Jul072008

IM Arnoud Riethof 1948-2008 7.7 [NL]

In de vroege morgen van 30 juni overleed mijn broer Arnoud in een Rotterdamse kliniek.

Zijn ex-collega's eerden hem met het onderstaande In-Memoriam (Algemeen Dagblad, 2 juli 2008):

arnoudmemoriamad%208630.jpg

Hij was pas op 14 juni zestig jaar geworden. Wijd uitgezaaide kanker was er de oorzaak van, dat verdere behandeling drie weken tevoren was stopgezet. Hij was een briljante dagbladredacteur (eerst Het Vrije Volk, vervolgens het Rotterdams Nieuwsblad en tenslotte nog even het Rotterdam-katern van het Algemeen Dagblad). In de laatste jaren bij het RN schreef hij geregeld columns, waarin hij de ingrijpende veranderingen in Rotterdam beschreef, soms hekelde, aan de hand van gebeurtenissen en debatten in het dagelijks leven van de stad.

Naast zijn familie, waren op de crematieplechtigheid in Rotterdam-Zuid (vrijdag 4 juli), heel veel ex-collega's aanwezig, met wie we, volgens de wens van de overledene, in de horecagelegenheid "De Rijnvaart" aan de Prins Hendrikkade op het Noordereiland na afloop van de plechtigheid tezamen het glas hebben geheven.

Ik ontdekte in die gesprekken een broer, die me veel nader stond, dan ik ooit heb geweten. Alleen vermoed. Hij was nogal discreet en had iets van een "kruidjeroermeniet". Toen hij klein was, werd hij wel "Nollie" genoemd (tot zijn afschuw). Noli me tangere. Daardoor was hij vaak eenzamer dan nodig was.

Met Arnoud is ook een stukje van mij gestorven. Het doet me meer dan ik ooit had gedacht. Uit zijn onvoltooide leven heeft hij een erfenis nagelaten, die ik hoop als een intiem kunstwerk te mogen hoeden. Concreet: Sommige teksten publiceren en z'n levenslange worsteling met talent en met beperkingen ergens een plek geven.

Brussel, 7 juli 2008
 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Herzliches Beileid, da hat es Dich ja schon wieder hart getroffen. Ich bin in Gedanken bei Dir...
Dagmar

July 8 | Unregistered Commenterbigberta

Danke, Dagmar.
Mir hat es auch harter getroffen als ich dachte.
Aber wir lassen nicht nach. Er hätte es gewollt.Liebe Grüssen, HUIB

July 10 | Registered CommenterHuib

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>