Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« taz: Ulfkotte, der Selbstsatiriker 18.6 [DE] | Main | La victime de la volte-face de Rachida Dati, accuse! 17.6 [FR] »
Tuesday
Jun172008

Jan moet stoppen 17.6 [NL]

marijnissen_109745a.jpgJan Marijnissen moet stoppen als fractievoorzitter van de SP.
Gezondheidsredenen die zich al een tijd lang aankondigden, zijn de oorzaak.
't Is jammer, niet omdat ik het zo vaak met hem eens was, maar omdat ik waardering heb gekregen voor zijn vermogen, om uit het verband van klein-links te springen en verder te kijken dan de ideologische neus lang was.
Hij zou in staat zijn geweest, om het impossibilistische standpunt van de SP over Europa, recht te buigen.
Gelukkig is de populistische agitator voor het afwijzende Europa-standpunt van de SP, niet in de running voor de opvolging (Nu.nl):
SP-Kamerlid Harry van Bommel, een andere oudgediende in de fractie, heeft aangegeven geen interesse te hebben in de functie.
De andere kandidaten zijn de oudgediende Agnes Kant, arts en opgegroeid met het community-werk van de SP en justitiewoordvoerder De Wit. Die stelde dat hij overweegt zich kandidaat te stellen. "Maar je zult het moeten afwachten."

Wij wachten af.

From: De Lage Landen

Technorati Tags: , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>