Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« BruXsel entre/tussen 2 chaises/stoelen [FR/NL] | Main | Nederlandse PvdA dumpt principe en minister [NL] »
Wednesday
Nov192008

VVD, CDA en CU straffen kinderen uit polygame huwelijken met intrekking kinderbijslag... [NL]

Het heeft nauwelijks twee dagen geduurd. Na het programmatisch congres van Bolkestein-partij VVD op zaterdag, heeft VVD-kamerlid Stef Blok een meerderheid, bestaande uit zijn eigen partij, het CDA, de Christen Unie en natuurlijk de PVV van Wilders (en Verdonkje?) gemobiliseerd, om kinderbijslag in te trekken voor kinderen die geboren zijn uit polygame huwelijken.
De VVD bekende zich zaterdag op haar programmatisch congres tot "de judeo-christelijke cultuur" (inclusief Verlichting, dat wel) als grondslag van de Nederlandse samenleving. Waar staat dat in de Grondwet? Nergens, natuurlijk.
De VVD, en ook de PvdA, zie elders op dit blog, zijn in alle staten, om Wilders de wind uit de zeilen te nemen.

Ella Vogelaar werd vorige week geofferd (zie post, en ook hier). Een poging om de klassieke liberale compassie met de onderklasse een plekje te geven in het actuele liberale gedachtengoed van de VVD, werd zaterdag ook al weggestemd.

"Armoede is je eigen schuld!" - De neocons zeggen het zèlf... Dit is een poging tot disciplinering door discriminatie: Het tegendeel van de integratie, die iedereen zo vroom zegt na te streven.

PvdA-immigranten-staatssecretaris Nebahat Albayrak, die in september al immigranten de toegang tot Nederland verbood, als ze polygaam (gehuwd met meerdere echtgenotes in landaen waar dat is toegestaan) blijken te zijn, mag de motie uitvoeren. Gat dat echt gebeuren?

"Zonder mij", zeg ik nog maar eens.

Het is bij de wilde spinnen af!

Hier is het ANP-bericht bij NU.NL van 18.11.08:

Kamer wil einde aan kinderbijslag bij polygamie
Uitgegeven: 18 november 2008 16:11 Laatst gewijzigd: 18 november 2008 16:12

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een einde aan de uitkering van kinderbijslag voor kinderen uit polygame huwelijken. Een motie van de VVD werd dinsdag aangenomen met steun van regeringspartijen CDA en ChristenUnie.

VVD-Kamerlid Stef Blok erkende dat het "een behoorlijke klus" zal zijn om de motie uit te voeren, omdat de overheid zal moeten aantonen dat er sprake is van polygamie.

In Nederland zijn huwelijken tussen een man en meerdere vrouwen verboden. Maar het komt voor dat gemeenten polygame huwelijken die in het buitenland zijn erkend, toch inschrijven. Daardoor kan het volgens Blok gebeuren dat bij veelwijverij onrechtmatig kinderbijslag wordt uitgekeerd.

Op de diskussierubriek NUjij.nl, is tot en met de 77ste reactie, de verontwaardiging over deze manier om kinderen te straffen voor de huwelijksprakrijken van hun ouders, gelukkig algemeen. Voor het niet-uitkeren van kinderbijslag, als het kind in het buitenland verblijft, bestaat nog wel begrip. Maar de onzinnige konsekwenties, als bij voorbeeld de polygame moeder scheidt (en wel recht krijgt op kinderbijslag, zelfs hoger, want een-oudergezin), voor onechte kinderen van maitresses die door de vader "geëcht" zijn, enzovoorts, worden breed uitgemeten. Lesbische vrouwen die (kunstmatig) met het zaad van verschillende mannen bevrucht zijn, krijgen die ook geen kinderbijslag meer?

Het standpunt doet denken aan de verwerpelijkste discriminerende praktijken, zoals die door het LPF enkele jaren lang in Rotterdam werden gepropageerd.

Wedden, dat zelfs Pim Fortuyn er niets van zou hebben willen weten?.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>