Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Powered by Squarespace
« Leon de Winter's Honden 28.5.07 [NL] | Main | An European Workshop in Brussels 22.5.07 [EN] »
Monday
May282007

Wilders' Tandenborstels 28.5.07 [NL]

wilders_156852a.jpg 

Bericht van het ANP:

woensdag 23 mei 2007
PVV wil stadionverbod voor Marokkanen
DEN HAAG - De Partij voor de Vrijheid (PVV) vindt dat er de komende jaren geen Marokkaanse toeschouwers meer in voetbalstadions mogen zijn als daar wedstrijden tegen Marokkaanse ploegen worden gespeeld.
Na de wedstrijd ontstonden vechtpartijen tussen suppoosten en Marokkaanse supporters. Het stadionverbod moet vijf jaar duren.
De PVV stelde dat woensdag naar aanleiding van het wangedrag van Marokkaanse fans in het duel tussen Jong Oranje en Jong Marokko dinsdag in het stadion van Willem II in Tilburg. De fractie heeft de ministers Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie) inmiddels schriftelijk om opheldering gevraagd.
De PVV wil onder meer weten hoe het kan dat na eerdere ongeregeldheden in Utrecht, Arnhem, Kerkrade en Amsterdam met Marokkaanse supporters de politie kennelijk niet voldoende aanwezig was om de rellen in Tilburg in goede banen te leiden. Als er geen stadionverbod voor Marokkaanse supporters komt, wil de PVV op z'n minst dat wedstrijden tegen Marokkaanse voetbalploegen vijf jaar worden verboden.
De relschoppers die nu zijn aangehouden, verdienen volgens de PVV een langdurige straf. Voordat ze die uitzitten, zouden ze eerst enkele voetbalstadions moeten schoonmaken ,,en daartoe hun tandenborstel'' moeten meenemen.
(ANP) http://www.ad.nl/sport/article1390241.ece

Ergens in Geert Wilders' onderbewustzijn, moet een herinnering bestaan aan één van de vernederingen die voor 1945 vaak aan Joden werden opgelegd. Ze moesten de grond waarop ze hadden gelopen, die dus door hen 'bevuild' was, reinigen met een tandenborstel. Of, zoals in Wenen, na de Anschluss, met de tong aflikken. Daar bestaan foto's van.
In 1941, moesten de 81 joodse jongens, die rond het Waterlooplein in Amsterdam waren opgepakt door NSB-brigades (nee, NIET door de Duitsers zelf!), honderd kniebuigingen maken en over de grond kruipen. Publieke vernedering, bedoeld ter geruststelling van de voor 'vreemden' banggemaakte burgers.

 

Presser1965.jpg 

Ik geloof, dat Jacques Presser's boek 'Ondergang'-De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945 in de 'canon' van de vaderlandse geschiedenis is opgenomen. Als dat niet zo is, dan zou het zo moeten zijn.

Hier is, wat Presser schrijft (op blz. 435/436) van het genoemde boek, over de 81 weggevoerde jonge joden in het Kamp Schoorl (later kwamen ze allemaal om in Dachau):

In de Joodse geschiedenis dier jaren komt het kamp Schoorl slechts in 1941 voor, wanneer er de jonge opgepakten van de twee razzia's korte tijd in verblijven en een aantal Joodse communisten; deze laatsten, èn Jood èn communist, verging het slecht, hoewel de behandeling hier meer bedoelde te vernederen dan te pijnigen; zo moesten zij, ‘op de knieën kruipende, een op de grond aangebracht stenen hakenkruis met een tandenborstel schoonmaken’, toch werden de mensen niet zelden mishandeld en in elk geval met ‘exercities’ op ondraaglijke [p. 436] wijze vermoeid. Niettemin wist de toenmalige waarnemend secretaris-generaal van Justitie, mr. J.P. Hooykaas, geen NSB-er, van de naar Schoorl in februari 1941 overgebrachte Joden te zeggen: ‘Daar hadden die jongens het best’. (Citaat uit het rapport van de Enquêtecommissie, deel VII)

Natuurlijk moeten jonge vandalen en relschoppers een gepaste straf krijgen.

"Gepast", wil echter zeggen: "gepast" voor hen, dus opvoedend, een inzicht openend in geregelde arbeid en de waarde van andermans' eigendom.

En "gepast" wil niet zeggen: "Gepast" voor Wilders en zijn klammheimlich sadistische aanhang!

Een grondprincipe van het strafrecht is nu juist, dat kollektieve bestraffing, (laat staan: vernedering, wraak vanuit een "gesundes Volksempfinden"), absoluut uit den boze zijn!

Wilders had eerst eens goed naar die vaderlandsche 'canon', waarop hij indertijd zelf zo aangedrongen heeft, moeten kijken. Als het om borrel- en cafépraat was gegaan, kon je nog zeggen, OK, laat de vuilbekken de toog maar met hun tandenborstel schoonmaken.

Een democratisch gekozen kamerlid (en zijn twee PVV-medevragenstellers) heeft andere verantwoordelijkheden. Als ik kamervoorzitter was, zou ik dergelijke fascistische vragen niet toestaan en de vragenstellers een week lang de toegang tot het parlement ontzeggen.

Eerder gepubliceerd in: In Europa Thuis en De Lage Landen

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Mwah. Nazi's lieten joden poetsen met tandenborstels, dus iedereen die met tandenborstels schoon laat maken is een nazi? Hitler had een snor, dus iedereen met een snor is fout?
Alsof het tandenborstelen daarvoor niet ook al door wrede gevangenisbewaarders en drill sergeants werd opgedragen, trouwens.

Het was een domme vraag van Wilders. Dom omdat het een kinderachtige wraakzucht uitdraagt, dom omdat hij donders goed weet dat de Minister van Justitie niet de rol van de rechter speelt. Maar fascistisch, en zelfs zo erg dat hij de Kamer niet in zou mogen? Zeker niet.

July 24 | Unregistered CommenterBartB

Beste Bart: Collectief en vernederend straffen van mensen, alleen omdat ze tot een bepaalde groep behoren, is voor mij hetzelfde als wat nazis en antisemieten al heel lang gedaan hebben.
Wilders is een grens overgegaan, evenals Leon de Winter, die als voorzorgsmaatregel bloedhonden op Marokkaanse jongens wilde afsturen. Ik beschouw dit soort dingen NIET als een 'domme' uitglijder. Het past in een strategie. Er zou een 'cordon sanitaire' om Wilders heen moeten komen, net zoals in Belgie rond het Vlaams Belang.

July 24 | Registered CommenterHuib

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>