Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Saddam tried to capture Zarqawi | Main | Health Care Privatization: U.S. (2) »
Wednesday
Mar082006

Charisma en charitas: Marai's Eszter 18.3.06 [NL]

Eerder een novelle dan een roman: Sándor Márai - De erfenis van Eszter. 1938. Groot dorp op het Hongaarse platteland. De onvergetelijke schurk Lájos, verlopen politicus en zwendelaar, komt nog een keer terug naar zijn geboortedorp.
 
Huis en vrouw die hij twintig jaar tevoren zich nog niet had toegeëigend, vallen hem in de schoot. Ongelooflijk knap en strak verteld vanuit het perspectief van Eszter, de eens versmade jongere zus van zijn overleden vrouw. Nuchtere tante Nunu en integere notaris Endre ten spijt.
 
Kan het nòg beter geschreven worden? Is er al een toneelstuk of een fim van gemaakt?
(8 maart 2006 gepubliceerd in: To the Lighthouse)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>