Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Odessa 1 (FR) | Main | Odessa 1 (NL) »
Wednesday
Sep052012

De arbeidsmarkt waar Rutte van droomt [NL]

Een Nederland dat als twee druppels water lijkt op Groot-Brittannië? Marktwerking hier, daar en overal? Stem op Mark Rutte!
De verkiezingsstrijd in Nederland verscherpt zich. Het dagblad "De Telegraaf" voert een campagne tegen de Socialistische Partij, geleid door Emile Roemer. Maar aangezien de meer gematigde klassieke sociaaldemocratische partij PvdA snel bezig is, om de leidende positie van de conservatieve VVD-partij onder leiding van Rutte te bedreigen, voorspel ik, dat het dagblad vanaf morgen of overmorgen de PvdA zal aanvallen.
De enige, werkelijk ENIGE, oplossing is, dat de PvdA de SP NIET LOS LAAT!
Samen zijn ze meer dan 54 zetels in het 150-grote parlement waard!
Nu de ongeveer 20 zetels die Wilders zal behalen, er niet meer toe doen, blijven er niet genoeg zetels over voor een rechts kabinet onder #Rutte.
Een unieke en grote kans!
PvdD, Ouderenpartij 60+, GroenLinks: Weest solidair! D66 en CDA: Het is moeilijk voor U, maar sluit compromissen.
Laat VVD en PVV sudderen in frustratie!
Nederland BEWEEGT weer!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>