Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Holocaust education is to encourage reflection, not to encourage a taboo [EN] | Main | Nützen des Holocaust-Unterrichts: Nicht denken in Analogien, sondern Vergleichen! [DE] »
Tuesday
Mar092010

Mossad-T-shirts: Brutale onderschatting van vriend en vijand. Iets voor Wilders' Stadscommando's? [NL]

Eén van de weinige belangwekkende informaties die de HP-undercover bij de PVV-fractie opleverde, was de waarneming dat één van de fractieleden (gelijk te stellen aan werknemers zonder zeggenschap) van Wilders in de Tweede Kamer, op zijn werk een Israëlisch leger-T-shirt droeg.
Het kan Dion Graus geweest zijn, in het kader van de zorg die het IDF heeft betoond voor de dierentuin in Gaza. Maar ik heb geen zin om op te zoeken wie het was.
Vandaag kreeg ik in mijn mailbox een geweldig aanbod van de Jerusalem Post Store. Mossad-T-shirts voor $11,95 in plaats van $22,95 (exclusief verzendkosten). En wat voor T-Shirts!

Zoals bekend, voerde de Mossad onlangs een moord-missie uit in Dubai. Doelwit: Een hoge Hamas-functionaris. Operatie geslaagd, maar heel wat "collaterale schade". De Dubaise politie kwam er snel achter, wie de 27 (!) agenten waren die, voorzien van valse Britse-, Ierse-, Oostenrijkse- en Franse paspoorten, aan het werk waren geweest. Ze staan nu allemaal op de opsporingsfotos van Interpol. De -meest Israëlische- staatsburgers van wie de westerse paspoorten waren gekopieerd en/of vervalst, zijn aan represailles blootgesteld. Bevriende regeringen zijn boos. En de tot nu toe redelijke Israëlisch-Dubaise relaties behoorlijk verzuurd.

Getuigt de opzet van de Mossad-operatie al van onderschatting (en minachting) van zowel de tegenstander als van de in verlegenheid gebrachte vrienden van Israel, de behandeling van de nasleep ervan, gooit er nog een tandje bij. In plaats van zich te schamen en de zaak "sportief" te sussen, zoals men nog in 1997 in een dergelijk geval met Jordanië had gedaan, gaat zegedronken Israëlisch uiterst rechts er nu wel heel wereldvreemd tegenaan. 

Op den duur incompatibele bondgenoten: Racistisch rechts en Israël...
Voortaan wordt blijkbaar niet meer gemikt op de steun van oprechte medestanders die ook voorstanders van een onderhandelde oplossing in Palestina zijn, maar uitsluitend nog op dolgedraaide Islam-haters, die Israël zien, zoals Wilders herhaaldelijk verklaart, als "een voorpost in de wereldwijde strijd tegen de machtspretenties van de Islam". Daarvoor is Israël echter helemaal niet opgericht. De Islam zal de Israëlische regering en theocraten een zorg wezen, zolang Israël maar veilig kan zijn.
Israëlisch rechts gebruikt de Wildersen om bevriende regeringen onder druk te houden. De Wildersen denken Israël te kunnen gebruiken om het anti-islamisme aan te wakkeren. Dat kan een korte tijd werken. Maar het loopt voor beide zijden catastrofaal af. Als er niet resoluut ingegrepen wordt, tenminste.

Intussen zitten wij met ontketende types als Wilders en zijn (door hemzelf geminachte- en op afstand gehouden) Gefolgschaft. Het zijn dergelijke "vrienden van Israël", die de provocatieve T-Shirts (in het kader van de vrijheid van meningsuiting?) zullen aantrekken. Een goedkope manier om hun minachting voor Arabieren en andere bruine vreemdelingen tot uitdrukking te brengen.
"Don't Mess with the Mossad". De van zijn stiel verdwaalde gereformeerde rechtsgeleerde en toekomstige stadscommando-Führer Van Roon in Almere, kan van het onderstaande, niet bruine-, maar Arnold-Meijer*-zwarte-, hemd vast in bulk bestellen.
O, wat zullen ze trots zijn op hun zwarthemden, de mensen die te laat geboren zijn, om "gewoon" gewelddadig antisemiet te mogen zijn:

En ja, het Californische Wiesenthal-Centrum zal me nog wel minder willen geloven dan ze de Protestantse Kerken van Nederland (PKN) hebben willen geloven, als ik zeg dat ik spreek en handel vanuit een oprechte zorg voor Israël en zijn bewoners. Over de twee rabbi's die de erfenis van Wiesenthal besmeuren, een volgende keer.

Hier alleen de welgemeende waarschuwing aan de huidige Israëlische leiding:
"Don't Mess with your Friends!" 
(Speel geen spelletjes met je vrienden!)

Is dat zo duidelijk genoeg, of moet ik het ook op m'n T-shirt laten drukken?

  • *) De Zuid-Nederlandse fascistenleider Arnold Meijer kleedde in de dertiger jaren zijn WA in zwarte hemden, net als Mussolini.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Ik was een aantal maanden geleden in Israël en dat soort T-shirts als 'don't mess with the mossad' zijn overal te koop op straat als grappige toeristische straat-souvenirs. Dat t-shirt met 'operation Dubai' ben ik overigens nergens in Israël tegengekomen (en ik heb het hele land doorgereisd).

Ik ken maar weinig andere landen die zijn burgers zo goed beschermen als de Israeli's dat doen. Ik sprak er met jongeren op staat die worden opgeleid voor de IDF. Ik vertelde ze over de islamisering in Europa en ze wisten er alles van (een aantal uit eigen ervaring) omdat ze in bijv. Parijs hebben gewoond en daar met regelmatig werden belaagd en mishandeld door mensendie islam praktiseren. Omdat ze in Europa niet werden beschermd vertrokken ze naar Israël.
Er wonen ook veel moslims in Israël en die hebben de beste en meest veilige voorwaarden om onder te leven dan welk ander land in het midden-oosten dat kan bieden. Zelfs de vrouw van de Palestijnse leider Abbas laat zich liever in een ziekenhuis in Tel Aviv opereren dan in haar eigen land. Israël is het enige democratische land in het midden-oosten. Dat mensen zich beledigd voelen omdat dat land democratisch is en daar naar handelt (net als vrije westerse Europese landen) en er alles aan doet zijn burgers te beschermen is de omgekeerde wereld. Ik woon op mijn beurt in Arnhem in een wijk waar jongeren worden geronseld voor de jihadstrijd in Syrie en Irak. Er zijn er al teruggekeerd, ze hebben daar mensen vermoord, iedereen weet het hier, maar niemand spreekt erover of stelt de wijk op de hoogte dat er moordenaars rondlopen die mensen hebben afgeslacht in Syrië, daar worden we niet voor beschermd. Ben benieuwd wanneer de eerste lichting terugkomt uit Irak....

June 20 | Unregistered CommenterMerijn

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>