Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Wilders' lonely struggle against a multiple identity [EN] | Main | How the Wilders Hysteria is Linked to Holland. Who exploits it. And how it will disappear. (4, Understanding People On the Edge) [EN] »
Friday
Feb052010

Wilders kan fluiten naar z'n Loony-parade. Zijn Engelse website is al overgenomen door de Neocons!

De Amsterdamse Rechtbank maakte gisteren zijn besluit bekend, om slechts 3 van de 18 door Wilders voorgestelde "getuigen" toe te laten. En dan nog alleen voor verhoor bij de Rechter-Commissaris.
De rechters zijn dus niet in de val van Wilders' verdediging getrapt, om van het proces een showcase over de Koran te maken. Goed zo!

Weerhouden zijn alleen:

  1. de "Arabist" Hans Jansen,
  2. Wafa Sultan, een opgewonden mevrouw uit Amerika, en
  3. en nog iemand (even opzoeken...)

1. Over de Arabist hebben we ons al uitgelaten, zie: De Amsterdamse rechtbank, enz. bij De Lage Landen (gisteren). Een opgewonden draaikont, die zich niet ontzag om bij het Vlaams Belang (2007) samen met 'Fjordman' en 'Bat Ye'or' op te treden.
2. Wafa Sultan: Behandeld in hetzelfde artikel. Erger dan Hirsi Ali. Compleet gestoord. Welkom! (Zie het Amerikaanse Loonwatch.com over Wafa!).

Ik vind, dat de rechtbank op deze manier de eerste ronde GEWONNEN heeft.
Het proces-Wilders is teruggebracht tot wat het is: Discrimineren, beledigen en haatzaaien.

Natuurlijk betreur ik nog altijd, dat het parlement-zelf niet in staat is gebleken om deze rotte appel uit zijn midden op z'n plaats te zetten. Nu moet de rechter het karweitje opknappen. Jammer, maar helaas.

Begin juni gaat het proces verder.

Intussen lanceert Wilders twee websites over z'n proces. Eén in het Nederlands en één in het Engels. Beide zijn gemaakt, in de veronderstelling, dat het proces over de Islam en Wilders' "waarheid" zou gaan. dat is dus misgegokt.

M'n vrienden van Krapuul.nl, Joop.nl, Ambtenaar.nl, Geencommentaar.nl, Sargasso.nl, enz. houden zich dagelijks met de Nederlandse actualiteit van Wilders bezig. (Lijst van links hier...)
Ik specialiseer me in de internationale verbindingen van Wilders in mijn nieuwe categorie "Wilders International".

De Engelstalige website van Wilders is al overgenomen door de Neoconservatieven. Pipes, Murray, Mark Steyn zetten de toon. Een Leids-Calvinistisch Bilski-Spruyt-Kinneging initiatief?

De eerste dag van Wildersontrial.com geeft al een leuk kijkje in de keuken van de Israëlisch-Amerikaanse achterban van Geert Wilders. Hoe ze hem in hun greep hebben via het geld. En hoe de Neoconservatieven toch nog het roer in handen nemen. Ondanks Wilders' afwijzing van Bart-Jan Spruyt.
En de arabist Hans Jansen, weet hij wel waar hij 't zoeken moet?

ONTHULLEND!!

(Intussen schreef ik op de vernieuwde blog "De Lage Landen" al hier, hier en hier over het beginnende Wilders-proces in het Nederlands.) Ik verheug me op de backlash die zich ontwikkelt tegen Wilders' agitatie bij een serie van Nederlandse bloggers. Engelse beschouwingen over de Wilders Hysteria (4 stuks) verschenen op deze blog en op At Home in Europe.

Tot straks, beste lezer!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>