Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Antisemitismus Experten belegen es: Moslemfeindschaft entwickelt sich genauso wie antijüdische Agitation [DE] 20/5 | Main | Fox went too far: European far right fringe's racist ideology featured [EN] »
Tuesday
May122009

Nederlandse Pensioenpartij? [NL]

Jan Nagel. In 1957 en 1958 mijn goeroe in de politiek. Het was het tijdperk van de schoolkranten. Ik was hoofdredakteur van "De Telescoop" van het Spinoza Lyceum in Amsterdam.
Met Ben Bunders werd de Scholieren Pers Organisatie (SPO) gekoppeld aan louche uitgaansgelegenheden op het Leidseplein. Nagel werd na veroordeling door justitie begeleid door PvdA-prominent xxx, gevestigd te Driebergen. Sindsdien heeft Jan niet alleen de partij, maar ook de populistische wereld ernaast, onveilig gemaakt. De grote coup met Pim Fortuyn in 2002 is jammerlijk mislukt. Ongelofelijk, dat Jan Nagel het nog eens een keer mag proberen. Met het volgende:

AMSTERDAM - Jan Nagel denkt erover een nieuwe politieke partij op te richten. Aanleiding vormt zijn onvrede over de wijze waarop de pensioenen, mede onder druk van de recessie, worden uitgehold.
En hij heeft uiteraard gelijk. Gepensioneerden en spaarders voor pensioen moeten zich WEREN.

Ik denk er serieus over, om terug te keren naar mijn goeroe van weleer. Misschien moeten we populisten bestrijden met hun eigen middelen.

Dag Jan: Heb je nog een plekje voor mij op je lijst? Er moet nodig huisgehouden worden bij de investeerders van het ABP!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>