Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Die Leiden des guten Udos 30.6 [DE] | Main | taz: Ulfkotte, der Selbstsatiriker 18.6 [DE] »
Friday
Jun202008

Verdonk in de greep van de Vastgoed-Maffia 19.6 [NL]


Trots op Nederland?

Het gaat van kwaad tot erger met Rita, Favorita.
 
  • Knots op Tederhand. Zakkenvuller Ed Sinke deed het trotse schip vrijwel zinken.
  • Kots op Stokebrand. Rita pakt fors uit tegen de "levenspartner" van Ed. (Email aan aanhangers)
  • Bots op Tegenstand. Iedereen die het waagt om ermee te lachen (TON goes LPF"), is een landverrader!
  • Rita gat in hand. "Ze blééf maar uitgeven, zonder dat er geld in kas was" (Sinke)
  • Bedot door speculant. Waar is het geld van de kaartjes van 3 april gebleven?
  • Gekocht door zwarte hand. Vastgoedspeculanten grepen hun kans: De hele LPF-bende is present. Harry Mensch, Reichman & Rommelaar (!) uit Den Haag, Nina Brink & familie (Brasschaat) en, naar nu ook blijkt (zie verderop): Thunnessen, de man die Pim Fortuyn "kocht" en die erin slaagde om de LPF, in geldnood, te bewegen tot het enige en laatste amendement op "het gedachtegoed van Pim Fortuyn", namelijk ten gunste van vastgoedspeculatie ten koste van het (Rotterdamse) woningcorporatie-bezit. (Verkiezingsprogram LPF, 2003)
  • ....
  • Plots in Niemandsland ... Zelfs "De Telegraaf" laat haar vallen!

Zwaar weer voor de kapitein van het Trots Op Nederland schip.
Kay van der Linde, ten onrechte beschouwd als topdog van de populistische spin, omdat hij ooit eens dozen in een New Yorks magazijn heeft mogen versjouwen, is er eindelijk in geslaagd om concurrent Ed Sinke eruit te werken.

Ook bij 'Trots Op Nederland' geldt: Follow The Money!
Daar Rita's "Beweging" geen leden kent, alleen supporters, moet het geld van buiten komen. Nina Brink, kampioen-oplichtster van Nederland en wijde omstreken (Worldonline) kwam met 50.000 euros over de brug. De gedupeerden van het ABN-AMRO/Worldonline-schandaal van een paar jaar geleden, hebben nauwelijks tijd gehad, om dat geld bij Rita op te komen eisen, of daar waren al onze bekende "belangeloze investeerders" van het vastgoed-type, om de kas verder aan te vullen.
We signaleerden al eerder, dat de site van Rita "trots" verkondigt, dat de huurvaststelling "vrij" (voor de huiseigenaars) moet blijven. Ach, een kleine concessie aan de sponsors, wat is daar mis mee?

- Nou, alles!

Zelfs Mat Herben, de ongelukkige vrijmetselaar die als stervensbegeleider van de LPF mocht optreden, heeft het in de gaten (NU.nl, 18.6):
Volgens Mat Herben, ex-fractievoorzitter van de LPF, probeerde Thunnessen destijds eisen te stellen aan de samenstelling van het bestuur van de partij. Herben vindt dat er openbaarheid moet zijn over financiers van politieke partijen.
De Achterkant van het Gelijk van Rita (Amsterdam, 3 april 2008)

Ja, Mat, dat vinden wij ook. Al lang. Die regels moeten er nu snel komen. Al zeven of acht jaar worden de Nederlandse verkiezingsuitslagen vervalst door de tussenkomst van duistere financiële machten. Elk enigszins behoorlijk Europees land heeft die regels al lang. In Engeland is Blair (benoeming van sponsors tot Lords) er bijna over gevallen. In Frankrijk wordt er streng gecontroleerd, terwijl in Duitsland een staatssubsidiesysteem bestaat voor partijen, dat andere giften uitsluit (ex-bondskanselier Kohl zou er bijna om veroordeeld zijn). Zelfs, ja zelfs, België heeft zijn regels. Vastgoedspeculanten komen er niet aan te pas, al is het daar ook niet ideaal.

Aan Verdonk met haar "Beweging" zonder leden, zonder democratie en zonder referenda, met haar stichtingen en bv's, moet nu snel duidelijk worden gemaakt, dat het speelkwarier voorbij is en dat ze niet aan de minimumvoorwaarden voldoet om aan verkiezingen te mogen deelnemen. Anders is het te laat. Sinke en Van der Linde vinden heus wel een andere job. En al is de kans voor Rita om burgemeester van Rotterdam te worden, ook verkeken, een ander leuk baantje zit er best voor haar in.

Vrij van Spekulant - Trots op Nederland!
 

Origineel (De Lage Landen): In 't Verdonkhoekje: De Vastgoedmaffia


Technorati Tags: , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>