Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Holland: Wilders out, Verdonk in.Scary Fitna for Proud Fitness 4.4.08 [EN] | Main | In memoriam Jan Dirk Riethof (1917-2008), mijn vader 3.4.08 [NL] »
Friday
Apr042008

Trotskisten op de beurs: Rita Verdonk brengt haar roadshow in Amsterdam met speculantengeld 4.4.08 [NL]

Hebben we zojuist Wilders afgevoerd als pathologische leugenaar, komt Rita Verdonk zich voorstellen.

< (Nee, ik geloof niet, dat we het droog houden.)

Kijk eens, hoe mooi de gehaakte shawl kleurt bij de kleuren van "Trots Op Nederland"! Dat is de service van Kai van der Linden, de Nederlandse Noël Slangen (dit voor onze Belgische kijkers).

Elk detail is doorgedacht. Jammer voor Rita: De grote lijnen niet.

De handelaars in onroerend goed, die wijlen Pim Fortuyn al eens aan kapitaal geholpen hebben, wilden best een kleine roadshow in Amsterdam financieren. Rita (en Kai) verkondigen immers op de TON-website:

"De hypotheekaftrek staat als een huis!"

Even uitleggen voor Nederlandse huurders en niet-kapitaalbezitters en voor onze Vlaamse vrienden:

(Lees verder op De Lage Landen: In 't Verdonkhoekje: Hou Zee!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>