Search in Huibslog
About myself

HUIB
Riethof, Brussels

Huib.jpg...more
...meer
...en savoir plus
...mehr

View Huib Riethof's profile on LinkedIn
PUB
Latest Comments
My Social Pages

Powered by Squarespace
Journal RSS Menu

 
Email Subscription (free)
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

« Die Mohrin hat ihre Schuldigkeit getan... Hirsi Ali unerwünscht in Holland 2.10.07 [DE] | Main | LOG 29.9.07 [NL] De Morgen, België »
Tuesday
Oct022007

Ajaan terug: Holland op z'n smalst 2.10.07 [NL]

Ali-Kroes%202006.jpg 

Januari 2006, Den Haag:  Neelie Kroes (Eurocommissaris, VVD-Prominent) reikt aan Hirsi Ali de Prijs van 'Readers Digest' voor de "Europeaan Van Het Jaar" uit. Vanaf 2002 heeft de VVD mooi weer gespeeld met de steeds radikaler wordende anti-Islam-provokaties van een getraumatiseerde vrouw. Alleen de stemmenwinst telde. Men achtte zich niet verantwoordelijk voor het scheppen van een gewelddadig klimaat in Nederland. Toen de bruikbaarheidsdatum van het fenomeen verstreken was, werd ze naar de VS afgeschoven. Nu is ze onder rembours retoergestuurd. De volkswoede richt zich nu tegen Hirsi Ali, maar zou eigenlijk de VVD moeten gelden...

Gisteren kondigde de NRC aan, dat Ajaan Hirsi Ali weer naar Nederland komt, omdat de Nederlandse Staat haar beveiliging alleen wil betalen in Nederland. Dat is natuurlijk niet de hele waarheid: Als het American Enterprise Institute zo gelukkig met haar is, als het officieel verluidt, had men daar wel een (compromis-) oplossing gevonden. Blijkbaar kwam het de NeoCons op dit moment wel goed uit, even verlost te zijn van de antireligieuze furie. Hun invloed in Washington is gebaseerd op hun bondgenootschap met Amerikaans religieus rechts. Ajaan's oproep tot georganiseerde volkswoede tegen Moslims, moskeeën en Islamitische bezittingen, zoals gedaan op de Pepperdine-Conferentie van 11 juni jongstleden, heeft zeker niet geholpen. Dat soort oncontroleerbare pogroms is niet naar de smaak van de wetslievende neoconservatieve zendelingen, die liever geen rotzooi zien in Amerika, want ze maken zelf er al genoeg van in de rest van de wereld. Een Amerika waar Ku-Klux-Klan-achtige groepen moskeeën verbranden en moslims treiteren, is geen goede basis voor het grand design dat ze in petto hebben voor het Midden-Oosten.

Hirsi Ali heeft het bij hen verbruid, door zich te associëren met wildgeworden anti-islamisten als Daniel Pipes en Marc Steyn, prominent aanwezig in Pepperdine. Ongewenste zending dus met een smoes retour gestuurd naar de afzenders.

En, ja, die zitten er nu mee. Hun reactie, in de eerste plaats die van de regering had je vantevoren kunnen uittekenen. Het probleem wordt teruggebracht tot een kwestie van financiering. En de 123 discussianten in de NRC van vandaag en gisteren, gaan daar grotendeels in mee. Je wordt er misselijk van.

Gelukkig is er ook licht aan de kim. Groen-Links-voorvrouw Femke Halsema, zelf absoluut geen aanhangster van Hirsi Ali's ideeën, redt de eer van (links) Nederland en wijst op de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben voor het feit dat we hebben toegelaten, dat jarenlang "klammheimlich", verscholen achter de rug van Hirsi Ali, politieke partijen haar dingen hebben laten verklaren die ze zelf niet durfden (en geen moment geloofden). Nu de rekening daarvan wordt gepresenteerd, geven de dames Verdonk en de heren Hirshi Ballin (pardon: Hirsch Ballin) niet thuis. Ze proberen, door de beveiliging langzamerhand af te knijpen,  de zaak zichzelf te laten oplossen.

Dat nu weer, is niet naar de zin van de meeste mensen die in de NRC reageren: Vergeten is de klompenmoed, waarmee Hirsi Ali's extreme anti-moslim-uitingen werden begroet en trots getoond als ultieme blijk van de Hollandse tolerantie, openheid en recht-door-zee-heid. Men jeremieert over de kosten, bedenkt constructies om de Amerikanen te laten betalen. Ronduit vijandig, soms: Men vreest een "olifant in de porseleinkast", Hirsi-Ali's leugentje-om-bestwil voor het verkrijgen van asiel in Nederland wordt als argument uit de kast gehaald, om haar maar te laten stikken.

Hieronder mijn reactie van zojuist in de NRC-discussie: 

 1. Huib zegt:
  (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)

  Ik schaam me dood voor de meeste van de 123 reacties die ik hier lees. Holland op z’n smalst! Ik ben het totaal niet met Hirsi Ali eens en ik vind haar uitspraken provocerend, vaak dom en egocentrisch. Maar we hebben met z’n allen toegelaten, dat de VVD haar in 2002 juichend binnenhaalde als definitief wapen tegen de restanten van het Fortuynisme, en zich vervolgens gniffelend achter haar verschool, als ze dingen zei, die de VVD zelf niet durfde. Ajaan (en haar woede om datgene wat ze als kind te verduren had)zijn uitgebuit door rechtse Hollandse opportunisten, Verdonk voorop.
  Toen de “Moor haar schuldigheid had gedaan, kon ze gaan”. Dat was in mei vorig jaar. Intussen had Wilders immers haar rol met verve overgenomen. Er bestaat bij mij geen twijfel aan, dat Hirsi Ali goede beveiliging nodig heeft. Eigenlijk zouden de VVD en haar sponsors die moeten betalen. Maar het waren vermoedelijke partijgangers van de VVD die voorjaar 2006 Ajaan uit haar flat verdreven. En “vriendin” Verdonk die haar trachtte het Nederlanderschap te ontnemen.
  Aangezien we de VVD niet kunnen aanslaan voor de kosten, moeten we die allemaal zelf dragen. Dat heeft één goede kant: we zullen voortaan wel twee keer nadenken, voordat we toelaten, dat een politieke partij op onze kosten misbruik maakt van een gewond mens!
  Halsema heeft dus mijn volle steun. Op een beslissend moment laat links, en niet rechts, zien, wie er in Nederland voor de vrijheid van beweging en de vrijheid van meningsuiting opkomt, ook als de inhoud daarvan ons niet bevalt.

 Na het manifest tegen Verdonk's uitburgering van Hirsi Ali van Geert Mak c.s. in mei 2006, is dit de tweede keer dat ik in deze kwestie me lekker voel bij links Nederland.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>